HYKS etsii asiakasraatiin kahta potilasedustajaa

18.12.2017

Onko lähipiirissäsi henkilö, joka haluaisi tuoda esille omaisen näkökulman? Lisäksi haetaan vielä yhtä potilasedustajaa

Olemme käynnistämässä nyt Hyksin Sisätautien ja kuntoutuksen tulosyksiköön asiakasraatitoimintaa. Tähän liittyen olemme etsimässä asiasta kiinnostuneita ihmisiä. Kokemusasiantuntijatoiminnan valmennus käynnistyy ko. tulosyksikössä myöhemmin.

Hakisimme vielä Hyksin Sisätautien ja kuntoutuksen tulosyksiköön asiakasraatitoimintaan vielä kahta syöpäpotilaan omaista.

Ohessa esite ja lomake, jonka toivoisin kiinnostuneiden täyttävän, kun tulevat mukaa hakuprosessiin. Hakemukset toivotaan ke 20.12.2017 mennessä.

Hakemusten perusteella kutsumme haastatteluihin, jotka on tarkoitus pitää to 11.1.2018 klo 9.00 alkaen.

Asiakasraati on asiakkaita osallistavaa menetelmää palvelujen suunnittelussa, arvioinnissa ja seurannassa. Se on sairaalan palvelujen käyttäjistä koottu ryhmä, joka keskustelee palvelujen järjestämisestä vastuullisten henkilöiden kanssa, ja jonka tehtävänä on antaa palautetta palvelujen laadusta, tehdä ehdotuksia niiden parantamiseksi ja tuoda ideoita palveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Asiakasraadin jäsenellä on siis mahdollisuus olla mukana kehittämässä, suunnittelemassa, arvioimassa mm. potilaslähtöistä ja sujuvampaa hoitokulttuuria, tilojen käyttöä ja palveluita.

Lisätietoja: toimisto@europadonna.fi