Tutustu myös alueellisten syöpäyhdistysten tarjontaan:

https://www.syopajarjestot.fi/ajankohtaista/tapahtumat/