Psyyke

Ensireaktio

Syöpädiagnoosi tulee useimmille shokkina. Syöpä jysähtää keskelle arkielämää, sairaus sekoittaa omat ja läheisten suunnitelmat. Usein sairastuminen tapahtuu jo valmiiksi kuormittavassa elämänvaiheessa, kesken lapsiperheen kiireisen arjen, vaikeassa työtilanteessa, omien ikääntyvien vanhempien avuntarpeen kuormittaessa omaakin elämää. Oikeastaan syövälle ei ole koskaan oikeaa aikaa. Syöpä tulee aina väärään aikaan.

Kuolemanajatukset

Tieto omasta tai läheisen vakavasta sairaudesta aiheuttaa useimmille kriisin. Koko siihenastinen elämä ja myös tuleva peilautuu sairauden kautta. Moni katsoo kuolemaa silmiin ensimmäistä kertaa elämässään, sairaus pysäyttää ja pakottaa myöntymään elämän rajallisuuteen.

Monenlaisia tunteita tai niiden puuttumista

Sairastuminen nostaa pintaan erilaisten tunteiden kirjon: pelkoa, epäuskoa, toivoa, pettymystä, joskus syyllisyyttä tai katkeruutta. Jokainen reagoi omalla tavallaan ja kaikki tunteet ovat normaaleja ja hyväksyttäviä. Vaikeiltakin tuntuvat tunnetilat kannattaa kohdata ja käydä läpi, tunteiden tehtävä on saattaa toipuminen vauhtiin.Tunnetilat vaihtelevat, kiihtymys ja lamaannus saattavat seurata toisiaan aivojen yrittäessä jäsentää elämää uudelleen. Tunteiden voimakkuus vaihtelee paljon eri ihmisten välillä, yhtä oikea tapaa reagoida ei ole olemassa.On myös normaalia, että tunteisiin ei saa kosketusta alkuun lainkaan, tuntuu vain tyhjältä.

Kaikki eivät tunne mitään, vaan sulkevat tunteet itsensä ulkopuolelelle ja suorittavat arkipäivän töitä mekaanisesti. Näennäinen tunteettomuus suojelee sekin mieltä. Tunteiden käsittely alkaa, kun aika on siihen kypsä.

Ihminen tarvitsee aikaa vaikean asian käsittelyyn

Kriisi etenee useimmilla ihmisillä saman kaavan mukaan, jossa mieli käsittelee asioita tietyssä järjestyksessä.

1. Shokkivaihe

2. Reaktiovaihe

3. Käsittelyvaihe

4. Uudelleen suuntautumisen vaihe

(Sana syöpä johtaa ajatukset helposti terveyden hiipumiseen ja kuolemaan.)

Elämä kantaa

Useimmiten pahin järkytys ja pelko laantuvat pian ja hoitojen alkaminen suuntaa ajatukset eteenpäin. Moni hankkii tietoa sairaudesta, sekin auttaa jäsentämään ja ymmärtämään omaa tilannetta. Vertaistuen hakeminen auttaa myös jäsentämään omia ajatuksia ja lisää uskoa siihen, että asiat järjestyvät.

 


Apua ja vinkkejä mielenhallintaan

Terveyskylän Mielenterveystalosta löytyy tietoa ja omahoito-ohjeita mm. ahdistukseen ja masennukseen.

Oiva-palvelussa https://www.oivamieli.fi/ on harjoituksia mielen ja kehon hyvinvointiin. Oivan avulla voit lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja löytää lisää mielekkyyttä elämään.

Arto Pietikäisen Joustava mieli tukena elämänkriiseissä -kirja on käytännönläheinen opas, mutta pohjautuu vankkaan kognitiivisen käyttäytymisterapian tietämykseen. Siinä on mukana harjoituksia, joiden avulla voi lisätä emotionaalista joustavuutta ja myös käyttäytymisen joustavuutta kriisien osuessa kohdalle. Kirja auttaa lukijaa kehittämään psyykkiseen hyvinvointiin olennaisesti liittyviä taitojaan luotettavien, tutkimukseen pohjautuvien ja käytännönläheisten menetelmien avulla.