Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry:n arvot

Rintasyöpäyhdistyksen toiminnan ydin on vertaistuki. Tarjoamme rintasyöpäpotilaille yhteisön kokemusten, tietojen, ideoiden ja neuvojen jakamiseen. Jaettu taakka on kevyempi kantaa!

Noudatamme toiminnassamme seuraavia arvoja:

Yhteisöllisyys

Tarjoamme vertaisyhteisön rintasyöpäkokemuksen jakaville. Tulemme kuulluiksi ja ymmärretyiksi, tuemme toinen toisiamme ja jaamme kokemuksia ja näkökulmia.

Tasavertaisuus

Olemme tasavertaisia keskenämme ja jokaisen kokemus on yhtä arvokas. Haluamme edistää hoidon tasavertaisuutta ja laadukkuutta henkilön asuinpaikasta, iästä, taudin vaiheesta, sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta.

Avoimuus

Vaikutamme omalla asenteellamme olemalla avoimia ja rohkeita.
Toimintamme on avointa kaikille rintasyöpään sairastuneille.

Luottamuksellisuus

Luottamus on toimintamme perusta. Pohjaamme asiantuntemukseen neuvonnassa, ohjauksessa ja viestinnässä. Keskustelut vertaistukiryhmissämme ja muissa tilaisuuksissamme ovat luottamuksellisia.