Om Europa Donna Finland

 

Bröstcancerföreningen – Europa Donna Finland rf är en ideell organisation som grundades på internationella kvinnodagen den 8 mars 2005. Föreningens viktigaste uppgift är att ge stöd till bröstcancerpatienter. Varje kvinna bör ha en möjlighet att dela sina egna erfarenheter, känslor och tankar med andra som blivit diagnostiserade med bröstcancer.

Vi arbetar för att öka medvetenheten om bröstcancer samt förbättra livskvaliteten för patienter under och efter vårdperioden. Vi förespråkar jämlik behandling och omsorg för alla bröstcancerpatienter. Vi samarbetar med andra nationella och internationella cancerorganisationer såsom de övriga europeiska Europa Donna bröstcancerföreningarna.

Vi erbjuder stödpersonsverksamhet och -utbildning, ordnar föreläsningar, seminarier, temakvällar, kurser och andra aktiviteter såsom konstterapi och sport helger.

För mer information, vänligen maila oss!

Bli medlem redan idag!