EuropaDonna.jpg

Europa Donna - The European Breast Cancer Coalition
 

Eurooppalainen rintasyöpäyhdistys Europa Donna on sitoutumaton, voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka jäseniä ovat Euroopan eri rintasyöpäorganisaatiot.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta rintasyövästä ja tukea eurooppalaisia naisia panostamalla valistuksen tason parantamiseen, asianmukaiseen seulontaan, optimaalisiin hoitoihin, välittämiseen sekä lisääntyvään tutkimuksen rahoittamiseen. Europa Donna pyrkii myös ajamaan Euroopan naisten rintasyöpään liittyviä asioita paikallisissa, kansallisissa ja Euroopan Unionin eri organisaatioissa.

Europa Donnan tavoitteena on

  • Välittää ja vaihtaa ajantasaista rintasyöpätietoa kaikkialla Euroopassa
  • Parantaa tietoisuutta rintasyövästä
  • Korostaa seulontojen ja ennaltaehkäisyn tarpeellisuutta
  • Tukea sitä, että potilaat saavat parhaan mahdollisen hoidon
  • Varmistaa laadukas tuki potilaille syöpähoitojen aikana ja niiden jälkeen
  • Tukea sitä, että sairaanhoidon ammattilaiset saavat sopivaa koulutusta
  • Kartoittaa hyviä käytäntöjä ja tukea niiden kehittämistä
  • Vaatia sairaanhoidon välineiden säännöllistä laatuarviointia
  • Varmistaa, että kaikki naiset ymmärtävät täysin heille tarjotut hoitovaihtoehdot sekä oikeutensa saada toisen asiantuntijan näkemys asiasta
  • Tukea rintasyöpätutkimuksen edistämistä

www.europadonna.org