Toiminta 2018

Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland ry
Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
 
Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry on potilasjärjestö, joka toimii aktiivisessa yhteistyössä sekä suomalaisten että kansainvälisten sidosryhmien kanssa.

STRATEGIA

Rintasyöpäyhdistyksen toiminnan ydin on vertaistuki. Toiminta-ajatuksena on tarjota rintasyöpäpotilaille yhteisöllistä, vertaisuuteen ja kokemukseen perustuvaa tukitoimintaa. Näin voidaan täydentää rintasyövän lääketieteellistä hoitoprosessia antamalla mahdollisuus jakaa omia kokemuksia, tuntoja ja ajatuksia muiden saman kokeneiden kanssa. Lisäksi yhdistys tekee työtä edistääkseen yleistä tietoisuutta rintasyövästä, korostaakseen aikaisen toteamisen merkitystä rintasyövän hoitoprosessissa ja levittääkseen tietoa naisten omista mahdollisuuksista pienentää rintasyöpään sairastumisen riskiä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on rintasyöpäpotilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun parantaminen tarjoamalla lääketieteellistä hoitoprosessia tukeva vertaisverkosto. Yhdistys tekee ennaltaehkäisevää valistustyötä ja pyrkii edistämään hoidollisen tasa-arvon toteutumista yhteiskunnallisella tasolla. Yhdistys toimii aktiivisesti rintasyöpäpotilaiden etujärjestönä.

TOIMINTAVUODEN TAVOITTEET
Europa Donna Finland ry:n tavoitteena vuonna 2018 on:

  • Laajentaa vertaistukitoimintaa sekä maantieteellisesti että tarjonnaltaan entistä monipuolisempaan suuntaan, tavoittaa mahdollisimman monia ja tarjota vertaistukea mahdollisimman kattavasti kaikille suomalaisille rintasyöpäpotilaille
  • Kehittää yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kuten muiden syöpäjärjestöjen ja rintasyövän hoitotahojen kanssa ja kasvattaa tietoisuutta rintasyövän vertaistuen merkityksestä yhteistyökumppaneiden keskuudessa.

VERTAISTUKITOIMINTA

Vertaistukitoiminta on Rintasyöpäyhdistyksen ydintehtävä. Järjestämme rintasyöpään sairastuneille erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Vertaistukiasioista vastaa vertaistukityöryhmä, joka raportoi toiminnastaan hallitukselle.

Kaikkia yhdistyksen vertaisiltoja vetävät koulutetut vertaistukihenkilöt. Kouluttamalla uusia vertaistukihenkilöitä varmistetaan iltojen toteuttamiseksi tarvittavat resurssit ja tavoitellaan laajempaa maantieteellistä kattavuutta.

Vertaistukihenkilöiden koulutus ja työnohjaus

Tammikuussa 2018 järjestetään vertaistukikoulutus uusille vertaistukihenkilöille. Tämä koulutusviikonloppu järjestetään yhteistyössä PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry:n ja Colores – Suomen suolistosyöpäyhdistys ry:n kanssa.
Peruskoulutuksen käyneille ja vertaistukityötä tekeville vertaistukihenkilöille järjestetään kaksi ryhmämuotoista työnohjaus- ja koulutusviikonloppua, ensimmäinen maalis-huhtikuussa ja toinen loka-marraskuussa. Viikonloppujen aikana myös suunnitellaan yhdessä seuraavaa kautta.

Vertaistapaamiset

Yhdistys järjestää säännöllisiä vertaistapaamisia pääkaupunkiseudulla, Turussa, Tampereella, Saarijärvellä, Lappeenrannassa, Loviisassa ja Mäntsälässä. Vertaisillat ovat kevätkaudella tammikuusta toukokuulle ja syyskaudella syyskuusta joulukuulle. Tapaamiset ovat avoimia kaikille rintasyöpäpotilaille. Vuonna 2018 tavoitteena on aloittaa vertaisryhmiä uusilla paikkakunnilla.

Pääkaupunkiseudulla järjestetään omia vertaistapaamisia myös nuorille rintasyöpäpotilaille ja levinnyttä rintasyöpää sairastaville.

Lisäksi edistetään vapaamuotoisia Donna-tapaamisia eri paikkakunnilla tarjoamalla tiedotuskanava tapaamisille ja tukea vapaaehtoisille järjestäjille, jotta mahdollisuus omaan vertaisverkostoon olisi mahdollisimman monen rintasyöpään sairastuneen ulottuvilla. Jo olemassa oleva Donna-toiminta jatkuu Kuopiossa ja Virroilla.

Vertaistukea erikoissairaanhoidossa

Yhdistyksen vapaaehtoiset, koulutetut vertaistukihenkilöt tarjoavat vertaistukea potilaille Helsingin Syöpätautien klinikan aulassa sijaitsevassa OLKA-vertaistukipisteessä myös vuonna 2018. Yhdistykselle varataan vähintään yksi oma päivä toiminnan esittelyyn vuonna 2018.

Vertaistukitoimintaa jatketaan myös HYKS Rintarauhaskirurgian yksikössä vuonna 2018. Toimintaa koordinoi OLKA. Rintasyöpäyhdistyksellä on torstaisin klo 10-12 viikoittainen vuoro, joka pyritään ensisijaisesti täyttämään.

Vertaistukipisteitä kehitetään myös muissa sairaaloissa. Vuonna 2018 selvitetään mahdollisuuksia esitellä yhdistyksen toimintaa ja tarjota vertaistukijoita myös HUSin ulkopuolella.

Vertaistukea verkossa

Vertaisia voi kohdata myös verkon kautta. Rintasyöpäyhdistyksen keskustelupalstan ylläpito on tärkeä osa vertaistukea, sillä se tavoittaa lukijansa maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Vuonna 2015 perustettu Facebookin Rinnakkain-keskusteluryhmä on kasvanut vuoden 2017 aikana yli 900 jäseneen ja ryhmän ylläpitoa jatketaan ja kehitetään jäsenten kanssa.

Virkistystoiminta

Paikalliset vertaistukiryhmät suunnittelevat oman alueensa toiminnan ryhmille myönnettävän määrärahan puitteissa.
Vuodelle 2018 on suunnitteilla yhdistyksen jäsenille teatteri- tai konserttikäyntejä pääkaupunkiseudulla ja mahdollisuuksien mukaan myös hotellimajoitus.
Levinnyttä rintasyöpää sairastaville järjestetään kesäkuussa kevät-/kesäretki ja vuoden lopussa joulusirkus. Lisäksi levinnyttä rintasyöpää sairastaville järjestetään maaliskuussa hemmotteluviikonloppu.

Teemaillat

Yhdistys järjestää erilaisia teemailtoja, joihin liittyvät keskustelut alustaa ulkopuolinen asiantuntija. Aiheet valitaan jäsenistön mielenkiinnon mukaan. Illat voidaan järjestää vertaisillan yhteydessä tai erillisenä tapahtumana.

Leiri- ja kurssitoiminta

Vuonna 2018 pyritään järjestämään seuraavat leirit/kurssit:
•    Liikuntaviikonloppu maaliskuussa 
•    Perheviikonloppu huhtikuussa
•    Kaksi ekspressiivisen taideterapian viikonloppua kesällä (kesä- ja elokuussa), ensimmäinen kaikille avoimena leirinä ja toinen levinnyttä rintasyöpää sairastaville.
•    Luontoviikonloppu syyskuussa Nuuksiossa Espoossa
•    musiikki/lauluviikonloppu keväällä
•    Taijin alkeiskurssi keväällä Tampereella ja syksyllä Helsingissä
•    Juoksukoulu
•    Painonhallintaryhmä

NEUVONTA

Syyskuussa 2016 aloittaneen neuvontahoitajan tavoitteena on tarjota tukea rintasyöpäpotilaille eri kanavissa kautta entistä paremmin ja kattavammin. Neuvontahoitaja toimii neuvontatyön ja vertaistuen yhteyshenkilönä syöpäsairaaloihin ja maakunnallisten syöpäyhdistyksiin päin ja koordinoi Rintasyöpäyhdistyksen vertaistukitapahtumia ympäri Suomen. Neuvontahoitajan avulla kehitetään ja vahvistetaan levinnyttä rintasyöpää sairastavien vertaistukipalveluita, jotta heillä olisi hyvä elämä syövästä huolimatta.

TAPAHTUMAT

Rintojesi terveydeksi –päivä ja Roosa Nauha –kuukausi
Breast Health Day (Rintojesi terveydeksi –päivä) on perinteisesti lokakuussa, joka on myös Roosa Nauha –kuukausi. Rintasyöpäyhdistys osallistuu yhteistyössä Syöpäsäätiön kanssa Roosa Nauha – kuukauden toteuttamiseen.

Breast Health Day-tapahtuman teema noudattaa Europa Donnan valitsemaa aihealuetta ja se toteutetaan yhdessä Tunne Rintasi-yhdistyksen (entinen Pro Mama ry) kanssa. Tapahtumapäivä on 15.10.2018.

Yleisöluennot
Yhdistys jatkaa v. 2017 aloitettua asiantuntijaluentokiertuetta maakunnissa yhteistyössä Pfizer Oy:n ja mahdollisesti paikallisten syöpäyhdistysten kanssa. Luennot on suunnattu yhdistyksen olemassa oleville ja potentiaalisille jäsenille sekä rintasyövästä ja sen hoidoista kiinnostuneelle yleisölle. Luennot pyritään järjestämään ensisijaisesti keskussairaalapaikkakunnilla. Kevään aikana tilaisuudet järjestetään Porissa ja Seinäjoella.

Messut
Osallistutaan erikseen sovittaville messuille 1-2 kertaa vuoden aikana. Messuille osallistutaan yhdessä Syöpäyhdistyksen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
 
TIEDOTUS/VIESTINTÄ

Verkkoviestintä
 
Nettisivujen kehittämistä jatketaan edelleen jäsenistön tarpeita vastaavaksi. www.europadonna.fi –sivustoa päivitetään ja uudistetaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
Sosiaalisen median kautta tapahtuvaa viestintää kehitetään edelleen. Facebook-sivun, Instagramin ja Twitterin kautta pyritään lisäämään tietoutta rintasyövästä sekä jakamaan tietoa yhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden tapahtumista. Facebook-sivujen kautta ohjataan henkilöitä tulemaan yhdistyksen nettisivuille ja sitä kautta pyritään saamaan yhdistyksen jäseneksi yhä enemmän naisia ja miehiä, joita rintasyöpä koskettaa.

Rinnakkain-lehti

Vuoden 2018 aikana julkaistaan neljä lehteä. Lehtiin pyydetään asiantuntija-artikkeleita jäsenistöä kiinnostavista aiheista sekä aktivoidaan jäsenistöä osallistumaan lehden tekemiseen omien kertomusten ja kokemusten muodossa. Kehitetään lehden sisältöä jäsenistön toiveita vastaavaksi.

Muu viestintä

Rintasyöpäasiaa ja sen kautta yhdistyksen toiminnan tavoitteita tukevaa julkisuutta pyritään edistämään eri medioissa. Jäsentiedotteita lähetetään jäsenille edellisvuosien tapaan.

EUROPA DONNA ja MUU YHTEISTYÖ

Yhteistyö kotimaassa
Vuonna 2018 jatketaan yhteistyön kehittämistä erityisesti maakunnallisten syöpäyhdistysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa.
Yhteistyötä muiden syöpäpotilasjärjestöjen sekä Tunne Rintasi-yhdistyksen kanssa jatketaan kuten tähänkin asti toimintasuunnitelman mukaisesti.
 

Suomen Syöpäyhdistys
• Syöpäjärjestöjen järjestöpäivät 19.-20.1.2018 Hotelli Korpilampi, Espoo.
• Rintasyöpäyhdistyksen edustaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan toiminnanjohtajakokouksiin, joita pidetään 6-7 kertaa vuodessa
• SSY:n valtuuskunnassa on Rintasyöpäyhdistyksen edustus.
Kansainvälinen toiminta
Kansainvälinen toiminta keskittyy vuonna 2018 kattojärjestö Europa Donnan tapahtumiin. Yhdistyksen edustajat osallistuvat seuraaviin tapahtumiin (matkakulut korvaa pääosin Europa Donna)
• EBCC-11 21.-23.3.2018, Barcelona 
• Advocacy Leader Conference, syyskuu 2018, Milano
• Advocacy Training, marraskuu 2018, Milano
 

Pohjoismainen rintasyöpäyhteistyö
Jatketaan yhteistyön kehittämistä ja tiivistämistä pohjoismaisten rintasyöpäyhdistysten kanssa. Jaetaan parhaita käytäntöjä toiminnassa rintasyöpään sairastuneiden hyväksi sekä edunvalvonnassa ja vaikuttamisessa. Yhdistyksen edustajat osallistuvat joka toinen vuosi pidettävään pohjoismaisten rintasyöpäyhdistysten konferenssiin Färsaarilla 21.-22.9.2018.

Tilaisuuksista raportoidaan erikseen hallitukselle sekä jäsenille Rinnakkain -lehdessä ja nettisivujen sekä sosiaalisen median kautta

HALLINTO & TALOUS
 
Yhdistyksen ylin päättävä elin on yhdistyksen jäsenkokous, joka pidetään kaksi kertaa vuodessa säännöissä mainittuina aikoina. Yhdistyksen operatiivista toimintaa johtaa jäsenkokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 4–6 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä.
Yhdistyksen toimistossa työskentelee palkattu neuvontahoitaja/järjestökoordinaattori pääsääntöisesti virka-aikana sekä satunnaisesti vapaaehtoistyöntekijöitä hoitaen yhdistyksen juoksevia asioita.

Toiminnan rahoitus
Talouden näkökulmasta yhdistyksen tavoitteena on varmistaa olemassa olevan toiminnan jatkuvuus niillä alueilla ja toiminnan sektoreilla, joilla toiminta on jo vakiintunutta ja toisaalta pyrkiä ulottamaan toiminta yhä laajemmalle eri puolille Suomea.
Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland ry:n toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla, Karton adressien ja korttien myynnistä saatavilla rojalteilla ja yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituksilla. Henkilöstökulut kustannetaan Syöpäsäätiön tuella.

Avustukset
Syöpäsäätiöltä haetaan tukea rintasyöpäpotilaiden hyväksi tehtävään työhön. Rintasyöpäyhdistys on saanut avustuksen ensimmäisen kerran vuonna 2016 neuvontahoitajan palkkaamista varten. Hallitus laatii alkuvuodesta 2018 jatkohakemuksen ja suunnitelman tuen käytöstä.

Tellervo Edessalon säätiö tukee syöpäpotilaisiin kohdistuvaa toimintaa ja täältä voidaan hakea tukea sopivaksi katsottuihin kohteisiin myös vuonna 2018.

AVON tukee Rintasyöpäyhdistystä rintasyöpäkampanjansa hyväntekeväisyystuotteiden myynnistä saadulla tuotolla.

Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskukselta (STEA) on toukokuussa 2017 haettu avustusta vapaaehtoistoiminnan kokonaisuuden luomiseen ja edunvalvonnan järjestämiseen.  Mikäli STEA myöntää avustuksen, sen osalta vuonna 2018 edetään hakemukseen kirjatun projektisuunnitelman mukaisesti.