Yleistä rintasyövästä

Rintasyövän synty

Elimistön kudokset muodostuvat soluista. Normaaleissa kudoksissa solujen jakautuminen on hallittua ja tarkoin säädeltyä. Soluihin voi kuitenkin vuosien kuluessa aiheutua muutoksia eri syistä, esimerkiksi karsinogeenien eli syöpää aiheuttavien aineiden vuoksi. Muutosten seurauksena solujen jakautumisen säätely häiriintyy ja solut muuttuvat syöpäsoluiksi. Pahanlaatuisen rintasyöpäkasvaimen kehittyminen kestää yleensä useita vuosia ja tapahtuu usein huomaamatta.

Yleisimmin rintasyöpä esiintyy rintatiehyissä tai rintarauhasissa, mutta saattaa levitä myös muihin kudoksiin. Rintasyöpä leviää yleisimmin luustoon, keuhkoihin, maksaan tai aivoihin. Koska rinnan ulkopuolelle syntyneen kasvaimen eli etäpesäkkeen solut ovat samanlaisia kuin rinnan kasvaimen solut kutsutaan esimerkiksi luustoon levinnyttä syöpää levinneeksi rintasyöväksi eikä luusyöväksi.

Rintasyövän etäpesäkkeitä hoidetaan samalla tavalla kuin varsinaista rintasyöpääkin.

Rintasyövän kudostyypit

Rintasyövistä noin 70 prosenttia on duktaalisia eli tiehytperäisiä rintasyöpiä. Tiehytperäisessä rintasyövässä syöpäsolut tunkeutuvat rintatiehyen sisältä ympäröivään kudokseen. Jos syöpä ei ole vielä levinnyt rintatiehyiden ulkopuolelle, siitä käytetään nimitystä duktaalinen karsinooma in situ (DCIS), joka luokitellaan rintasyövän esiasteeksi. Kyseessä ei siis vielä ole varsinainen rinnan syöpäkasvain.

Lobulaarinen eli rauhasperäinen rintasyöpä on toiseksi yleisin rintasyöpätyyppi. Sillä on suurempi taipumus esiintyä molemmissa rinnoissa kuin duktaalisella rintasyövällä. Myös lobulaarinen rintasyöpä voi levitä muualle elimistöön. Lobulaarisen rintasyövän in situ -muotoa (LCIS) ei pidetä varsinaisena syövän esiasteena vaan rintasyövän vaaratekijänä.

Tulehduksellinen (eli inflammatoorinen) rintasyöpä on myös melko harvinainen ja tarkoittaa rintasyöpää, jonka yhteydessä esiintyy rintarauhasen tulehdusoireiston kaltainen tila. Inflammatorinen rintasyöpä voi olla tyypiltään joko tiehyt- tai rauhasperäistä. Rinta on punainen, kuumottava ja turvonnut. Tämän syöpätyypin hoitoon tarvitaan yleensä lääkehoitoa ennen leikkausta.

Menetelmät rintasyövän toteamiseksi

Mammografia on tärkein menetelmä rintasyövän diagnosoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa. Sen avulla voidaan todeta rinnan sisäiset epänormaalit muutokset, kuten alkavat kasvaimet sekä muut kudosmuutokset. Vaikka kyhmy tuntuisi vain toisessa rinnassa, kumpikin rinta kuvataan. Jos potilas on ollut mammografiakuvauksessa aikaisemmin, lääkäri vertaa vanhaa mammografiakuvaa uuteen mahdollisten muutosten havaitsemiseksi.

Ultraääni- eli kaikututkimuksella voidaan selvittää rinnassa olevan kyhmyn luonnetta tarkemmin. Ultraäänitutkimuksessa rintojen läpi lähetetään korkeataajuisia ääniaaltoja, jotka muunnetaan kuviksi laitteen näytölle. Ultraäänitutkimus on muita tutkimuksia täydentävä tutkimus.

Radiologinen tutkimus (esimerkiksi mammografia tai ultraääni) ei yksin riitä vahvistamaan rintasyövän diagnoosia. Epäily syövästä on vielä vahvistettava solujen mikroskooppitutkimuksella. Tätä varten tutkittavalta rinnan alueelta otetaan ohuella neulalla pieni kudosnäyte eli biopsia. Toimenpide on yleensä yksinkertainen ja kivuton. Kudosnäytteen perusteella patologi määrittää rintasyövän tyypin ja erilaistumisasteen. Biopsia tehdään yleensä aina, jos muissa tutkimuksissa havaittu löydös on epäilyttävä.

Rintasyövän ehkäisy

Yleisesti tiedetään, että ylipainon välttäminen, savuttomuus, alkoholin käytön kohtuullistaminen ja liikunta voivat olla hyödyllisiä myös rintasyöpäriskin vähentämisessä. Yksittäisen henkilön kohdalla syöpää ei kuitenkaan voida ehkäistä. Sattuma ja huono tuuri selittävät jopa kaksi kolmasosaa syöpään sairastumisista.

Rintojen omatarkkailu on tärkeää, jotta voi havaita syövän mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mitä useammin tutkit rintojasi, sitä paremmin opit tuntemaan ne. Huomaat myös mahdolliset muutokset helpommin, kun tunnet rintasi. Kaikkia syöpäkasvaimia ei löydetä tällä tavalla, mutta rintojen omatarkkailu on tärkeä osa omasta terveydestäsi huolehtimista.

Lisätietoa omatarkkailusta: www.tunnerintasi.fi

Rintasyövän ennuste

Rintasyövän ennuste paranee koko ajan varhaisemman syövän toteamisen ja hoitomenetelmien kehittymisen ansiosta. Ennusteeseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten ikä, yleiskunto, syövän tyyppi ja levinneisyysaste. Ennustetta on kuitenkin hyvin vaikea arvioida, sillä jokainen potilas on erilainen ja jokaisen sairauteen hoidot tehoavat eri tavoin.

Lääketieteellinen tutkimustyö etenee kaiken aikaa rohkaisevin harppauksin tehden rintasyövästä sairauden muiden sairauksien joukossa.

 

Lisätietoa rintasyövästä

 

Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivusto

Terveyskylän Syöpätalo

Rochen rintasyöpä.fi