Siirry suoraan sisältöön

Levinnyt rintasyöpä

Osalla sairastuneista rintasyöpä leviää muualle elimistöön. Levinnyt rintasyöpä on nykykäsityksen mukaan parantumaton sairaus, mutta hoidoilla taudin etenemistä voidaan hidastaa tai jopa pysäyttää vuoksiksi. Levinneen rintasyövän hoidossa tavoitellaan pitkää ja laadukasta elämää syövän kanssa.

Rintasyövän sairastamisen jälkeen mitään ei pelätä niin paljon kuin syövän uusiutumista. He, joiden pelko on käynyt toteen, ovat saattaneet yllättyä siitä, että uusiutunut syöpä ei tarkoitakaan suoraa taksikyytiä saattohoitokotiin. Paikallisesti uusiutuneen syövän hoito tähtää parantumiseen, ja levinneen syövän hoidossa tavoitellaan pitkää ja laadukasta elämää parantumattoman sairauden kanssa.

Rintasyövän leviäminen todetaan tyypillisimmin viiden vuoden sisällä sairastumisesta. Viiden vuoden rajapyykki ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan joskus tauti voi uusia vuosikymmentenkin kuluessa. Uusiutumisriski riippuu syövästä ja sen ominaisuuksista. Jotkut syöpätyypit uusiutuvat hyvin nopeasti tai eivät lainkaan, kun taas joidenkin syöpätyyppien uusiutumisriski on hyvin pieni, mutta voi säilyä loppuelämän.

Mitä levinneellä rintasyövällä tarkoitetaan?

Levinnyt rintasyöpä tarkoittaa syöpää, joka on lähettänyt etäpesäkkeitä muualle kehoon. Rauhallisemmat, hormonaaliset rintasyövät metastasoivat tyypillisesti luustoon ja ärhäkämmät syöpätyypit keuhkoihin ja maksaan. Rintasyöpä voi metastasoida myös aivoihin.
Syöpää hoidetaan aktiivisesti myös levinneenä. Hoidon tavoite on hävittää etäpesäkkeitä tai pienentää niitä. Tällöin syövän eteneminen pysähtyy tai hidastuu, ja taudinkulkua voidaan jarruttaa merkittävällä tavalla.
Nykykäsityksen mukaan levinnyt rintasyöpä on parantumaton systeemi- eli monielinsairaus. Jotkut syöpälääkärit asettelevat sanansa toiveikkaammin ja sanovat, että levinnyttä tautia ei juuri koskaan saada parannettua pysyvästi. Turvallista lienee todeta, että läpimurtoa levinneen syövän voittamiseksi ei ole tehty, mutta yksittäisistä onnistumistarinoista on voitu jo lukea. Sitä mukaa, kun hoidot kehittyvät, syövän vaikutus elinajanennusteeseen muuttuu valoisampaan suuntaan.

Uusiutumisriski arvioidaan tarkasti

Rintasyövän uusiutumisriski punnitaan aina tarkasti ensimmäisen rintasyövän yhteydessä. Patologi tutkii kasvaimen ja määrittelee sen ominaisuudet, joiden perusteella uusiutumisen riskiä voidaan arvioida. Suurin uusiutumisriski on syövissä, jotka ovat levinneet kainaloimusolmukkeisiin. Riskiin vaikuttavat myös syövän erilaistumisaste, solujen jakautumisnopeus, syöpäsolujen estrogeeni- ja progesteronireseptorit, HER-2-ilmentymä ja kasvaimen koko. Kun syöpätyyppi ja ennuste on kartoitettu, syövän hoito ja seuranta voidaan suunnitella niin, että syövän paranemisen mahdollisuus on mahdollisimman suuri ja uusiutumisriski mahdollisimman pieni.

Leviäminen on usein oireetonta

Mistä sitten voi tietää, että rintasyöpä on alkanut levitä? Usein ei mistään, sillä etäpesäkkeet tulevat harvoin kello kaulassa. Nyrkkisääntönä voikin sanoa, että huolestuttavista oireista kannattaa aina mainita rintasyöpäkontrolleista vastaavalle taholle. Tyypillisiä etäpesäkkeisiin liittyviä ensioireita ovat tuki- ja liikuntaelinten pitkittyneet kivut. Liikkuminen voi hankaloitua tai ilmaantuu huimausta tai päänsärkyä. Hengenahdistus tai yskä voivat viitata keuhkojen tai keuhkopussin etäpesäkkeisiin, kun taas vatsaontelon tai maksan metastaasit saattavat oireilla pahoinvointina tai turvotuksena. Selittämättömät läiskät ja kyhmyt on aina syytä tarkistuttaa lääkärillä. Jos on syytä epäillä metastaaseja, lääkäri tekee lähetteen jatkotutkimuksiin – oireesta riippuen esimerkiksi tietokonetomografiaan, magneettikuvaan, röntgentutkimuksiin tai luustokarttaan. Verikokeilla voidaan tutkia syöpämerkkiaineita

Miten levinnyttä syöpää hoidetaan?

Levinneen syövän hoito suunnitellaan yksilöllisesti sairaudesta riippuen. Hoitojen valintaan vaikuttavat muun muassa potilaan ikä ja muut sairaudet, aiemmat syöpähoidot, taudin levinneisyys, oireet ja rintasyövän tyyppi. Yleensä tautia hoidetaan pääasiassa lääkkeillä ja sädehoidolla. Lääkehoitojen valikoima on erittäin laaja, ja hoito etenee taudin mukaan: kun hoidon teho lakkaa, siirrytään seuraavaan lääkkeeseen, jolla taudin etenemistä pystytään jarruttamaan.

Hormonireseptoripositiivisessa syövässä hoito aloitetaan usein pelkällä hormonihoidolla. Taudin edetessä mukaan otetaan solunsalpaajat. Vaihtoehtoisesti alkuun voidaan toteuttaa hoitojakso solunsalpaajilla ja vaihtaa ne jakson jälkeen hormonihoitoon. HER2-positiivisen syövän hoito aloitetaan usein solunsalpaajan ja HER2-lääkkeen yhdistelmällä. HER2-lääke voidaan
yhdistää myös hormonihoitoon. Jos syöpä ei reagoi hormoneille, sitä hoidetaan sytostaateilla. Sädehoitoa voidaan käyttää esimerkiksi luustoetäpesäkkeiden hoidossa, jolloin tavoitteena on yleensä vähentää metastaasista johtuvia oireita tai murtumariskiä. Yksittäisiä aivoetäpesäkkeitä poistetaan toisinaan kirurgisesti.

Mitä hoidoilla voidaan saavuttaa?

Levinneen rintasyövän hoidon tavoitteena on elinajan pidentäminen, ja sitä tavoitellaan hidastamalla syövän etenemistä. Vaikka syöpää ei saataisi pysäytetyksi, hyvällä hoidolla voidaan vähentää tehokkaasti sairauden aiheuttamaa haittaa ja oireita sekä ylläpitää elämänlaatua. Levinneen rintasyövän hoidossa myös oirehoito eli palliatiivinen hoito on tärkeä hyvää elämää mahdollistava osa, ja oirelievitystä tulisikin miettiä jo varhaisessa vaiheessa muiden hoitojen rinnalla riippumatta siitä, minkälainen ennuste syövällä on. Nykyiset hoidot ovat tehokkaita. Etenkin HER2-positiivisen rintasyövän hoitoon on saatu uusia täsmälääkkeitä, joiden avulla sairastuneiden elinaikaa on voitu pidentää entisestään jopa vuosilla. Tällä hetkellä hyvää hoitovastetta voidaan suurimmalla osalla potilaista pitää yllä useiden vuosien ajan. Etäpesäkkeitä saadaan kutistettua ja jopa kokonaan hävitettyä.

Hoitojen ansiosta levinneenkin syövän kanssa voi elää pitkiä aikoja melko tavallista elämää. Osa potilaista pystyy jatkamaan työssäkäyntiä myös hoitojen aikana,
ja hoidoilla saavutettu jatkoaika antaa mahdollisuuden toteuttaa monenlaisia suunnitelmia ja haaveita vakavasta sairaudesta huolimatta.

Linkkejä

Elämää levinneen rintasyövän kanssa Terveydentukena.fi -sivustolla

Rinnalla-kirja levinnyttä rintasyöpää sairastaville