Siirry suoraan sisältöön

Diagnoosi

Todettiinko sinulla rintasyöpä? Ole rauhallinen; olet hyvissä käsissä. Hoidot ovat tehokkaita ja rintasyövän ennuste paranee koko ajan varhaisemman syövän toteamisen ja hoitomenetelmien kehittymisen ansiosta. Ennusteeseen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten ikä, yleiskunto, syövän tyyppi ja levinneisyysaste.

Rintasyövän toteaminen

Rintasyöpä todetaan kolmoisdiagnostiikalla eli

  • rinta tutkitaan palpoiden eli tunnustellen
  • tehdään kuvantamistutkimukset eli mammografia ja ultraäänitutkimus, joskus myös magneettikuvaus
  • kasvaimesta otetaan paksuneulanäyte

Mammografia on tärkein menetelmä rintasyövän diagnosoinnissa, arvioinnissa ja seurannassa. Sen avulla voidaan todeta rinnan sisäiset epänormaalit muutokset, kuten alkavat kasvaimet sekä muut kudosmuutokset. Vaikka kyhmy tuntuisi vain toisessa rinnassa, kumpikin rinta kuvataan. Jos potilas on ollut mammografiakuvauksessa aikaisemmin, lääkäri vertaa vanhaa mammografiakuvaa uuteen mahdollisten muutosten havaitsemiseksi.

Ultraäänitutkimuksella voidaan selvittää rinnassa olevan kyhmyn luonnetta tarkemmin. Ultraäänitutkimuksessa rintojen läpi lähetetään korkeataajuisia ääniaaltoja, jotka muunnetaan kuviksi laitteen näytölle. Ultraäänitutkimus on muita tutkimuksia täydentävä tutkimus. Tiiviiden rintojen kuvantamisessa ultraääni on herkempi ja siksi sitä käytetään usein nuoremmilla naisilla, joiden rintakudos on tiiviimpää. Joissain tilanteissa magneettikuvaus on tarpeen. Se on kaikista herkin ja tarkin kuvantamismenetelmä. Magneettikuvausta käytetään erityisesti nuorilla ja suuren rintasyöpäriskin omaavilla, kuten BRCA-geenimuunnoksen kantajilla.

Kuvantaminen ei yksin riitä vahvistamaan rintasyövän diagnoosia. Epäily syövästä on vielä vahvistettava solujen mikroskooppitutkimuksella. Tätä varten tutkittavalta rinnan alueelta otetaan kudosnäyte eli biopsia. Kudosnäytteen perusteella patologi määrittää rintasyövän tyypin ja erilaistumisasteen. Paksuneulanäyte otetaan yleensä aina, jos muissa tutkimuksissa havaittu löydös on epäilyttävä.

Jos yksikin kolmoisdiagnostiikan osa viittaa pahanlaatuiseen tai jää epävarmaksi, muutos poistetaan kirurgisesti. Jos kaikki kolmoisdiagnostiikan osat viittaavat hyvänlaatuiseen muutokseen, voidaan muutosta seurata.

Rintasyöpien luokittelu

Rintasyövistä yli 70 prosenttia on duktaalisia eli tiehytperäisiä rintasyöpiä. Tiehytperäisessä rintasyövässä syöpäsolut tunkeutuvat rintatiehyen sisältä ympäröivään kudokseen. Jos syöpä ei ole vielä levinnyt rintatiehyiden ulkopuolelle, siitä käytetään nimitystä duktaalinen karsinooma in situ (DCIS), joka luokitellaan rintasyövän esiasteeksi. Kyseessä ei siis vielä ole varsinainen rinnan syöpäkasvain.

Lobulaarinen eli rauhasperäinen rintasyöpä on toiseksi yleisin rintasyöpätyyppi, näitä on noin 15 % rintasyövistä. Lobulaarisella rintasyövällä on suurempi taipumus esiintyä molemmissa rinnoissa kuin duktaalisella rintasyövällä. Lobulaarinen syöpä on usein hankalammin havaittavissa mammografia- ja ultraäänitutkimuksessa sen epämääräisen kasvutavan vuoksi. Myös lobulaarinen rintasyöpä voi levitä muualle elimistöön. Lobulaarisen rintasyövän in situ -muotoa (LCIS) ei pidetä varsinaisena syövän esiasteena vaan rintasyövän vaaratekijänä.

Tulehduksellinen (eli inflammatorinen) rintasyöpä on myös melko harvinainen ja tarkoittaa rintasyöpää, jonka yhteydessä esiintyy rintarauhasen tulehdusoireiston kaltainen tila. Inflammatorinen rintasyöpä voi olla tyypiltään joko tiehyt- tai rauhasperäistä. Rinta on punainen, kuumottava ja turvonnut. Tämän syöpätyypin hoito aloitetaan yleensä solunsalpaajahoidolla.

Rintasyövän biologiset alatyypit

Hormonipositiivisia rintasyöpiä on valtaosa kaikista rintasyövistä. Syöpäsoluissa voi olla estrogeeni- tai progesteronien sitoutumiskohtia eli hormonireseptoreita. Tällöin naishormonit edistävät syövän kasvua sitoutumalla näihin reseptoreihin. Hormonipositiivisen syövän hoitoon kuuluu hormonaalinen liitännäishoito.

HER2-positiivisessa rintasyövässä syöpäsolun pinnalla on HER2-reseptoreita, joihin HER2-proteiini voi kiinnittyä ja vaikuttaa syöpäsolun kasvuun. HER2-positiivisia rintasyöpiä on noin 15 % kaikista rintasyövistä. HER-positiivinen syöpä on aggressiivisempi kuin HER-negatiivinen syöpä, mutta tällaisen rintasyövän hoidossa käytetään biologista täsmälääkettä, trastutsumabia, solunsalpaajahoidon ohella. Täsmälääkkeen avulla HER2-positiivisen taudin ennuste on nykyisin samalla tasolla kuin HER-negatiivisen rintasyövän.

Triplanegatiivinen rintasyöpä tarkoittaa sitä, että syöpäsoluissa ei esiinnyt hormoni- tai HER2-reseptoreita. Syöpätyypillä on muita huonompi ennuste täsmälääkkeen puuttumisen vuoksi. Tutkimusta tehdään koko ajan.
Lue myös: Triplanega –  enemmän kuin yksi tauti.

Saitko diagnoosin? Miten tästä eteenpäin?

Rintasyövän hoito suunnitellaan yksilöllisesti. Hoitopolku voi sisältää yhden tai useampia hoitomuotoja, jotka ovat:

Kun diagnoosi on tarkentunut otettujen näytteiden ja kuvantamistulosten perusteella, hoidot suunnitellaan moniammatillisessa tiimissä. Joissain tilanteissa rintasyövän hoito aloitetaan sytostaateilla kasvaimen pienentämiseksi ja leikkaus tehdään myöhemmin, tätä kutsutaan neoadjuvanttihoidoksi.

Tarkempien tietojen ja hoitojen aloittamisen odottelu voi aiheuttaa stressiä ja ahdistusta. Älä jää yksin, hae tukea ja keskusteluapua. Tarjoamiimme tukimuotoihin voit tutustua Vertaistuki-osiossa. Voit olla myös yhteydessä sairaanhoitajaamme p. 040 1463750 tai Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluun.

Linkkejä

Tietoa rintasyövästä Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivustolla

Rintasyöpäpotilaan opas, Suomen syöpäpotilaat ry

Rintasyövän toteaminen, alatyypit ja ennuste. Duodecim Terveyskirjasto