Siirry suoraan sisältöön

Toivoa levinneen rintasyövän ennusteeseen

”Uusia lääkkeitä levinneeseen rintasyöpään tulee jatkuvasti lisää”, kertoo TAYSin syöpätautien poliklinikalla osaston ylilääkärinä työskentelevä Minna Tanner. Modernien hoitojen ansiosta yhä useamman potilaan sairaus saadaan vuosiksi hallintaan ja elämänlaatu säilyy hyvänä.

Suurin osa rintasyöpään sairastuneista paranee nykyisillä hoitovaihtoehdoilla pysyvästi. Kuitenkin osalla rintasyöpä voi uusiutua tai sen etäpesäkkeitä voi levitä muualle kehoon jopa vuosien päästä alkuperäisestä diagnoosista. Tällöin kyse on levinneestä rintasyövästä.

Joskus jo rintasyövän diagnoosivaiheessa etäpesäkkeitä on lähtenyt leviämään myös muualle elimistöön, mutta tavallisimmin leviäminen tapahtuu vasta vuosien, joskus vuosikymmenienkin kuluttua rintasyövän toteamisesta.1 Levinnyt rintasyöpä on parantumaton sairaus, mutta jarruttavilla hoidoilla voidaan taudin etenemistä estää usein vuosia, joskus jopa yli 10 vuotta.2

Diagnoosi varmistetaan kuvantamistutkimuksilla

Minna Tanner

Rintasyöpäpotilaita yli 20 vuoden ajan hoitanut, lääketieteen tohtori ja dosentti Minna Tanner on ollut etulinjassa seuraamassa rintasyövän hoidon kehitystä. Tällä hetkellä Tanner työskentelee Tampereen yliopistollisen sairaalan syöpätautien poliklinikalla osastonylilääkärinä ja vastaa rintasyöpäpotilaiden hoidosta sekä johtaa lääketutkimusyksikköä. Hoitojen kehityksen myötä hän on nähnyt potilaiden elinajanodotteiden parantuneen jopa vuosilla entisestä.

Kun jo rintasyövän sairastaneelle potilaalle ilmaantuu etäpesäkkeisiin viittavia oireita, osaa lääkäri jo vahvasti epäillä syövän levinneen. Yleisiä levinneen rintasyövän aiheuttamia oireita ovat esimerkiksi turvonneet imusolmukkeet kainaloissa tai kaulalla, kipu tai yskä. Rintasyövän etäpesäkkeet voivat levitä muun muassa luustoon, keuhkoihin, maksaan, imusolmukkeisiin, iholle tai vatsaonteloon.

Vaikka kuvantamistutkimuksia käytetään yhä lopullisen diagnoosin varmistamiseksi, niistä ei ole rutiininomaisessa varhaisvaiheen rintasyövän seurannassa Tannerin mukaan todennettua hyötyä. ”Rintasyöpä havaitaan vain harvoin rutiiniseurannan vuoksi tehdyssä kuvantamistutkimuksessa, eikä sillä ole ennustuksellista merkitystä. Levinneen taudin ennusteeseen vaikuttaa syövän alatyyppi ja se, miten tauti reagoi hoitoihin”, hän korostaa.

Kuvantamistutkimusten lisäksi diagnoosin varmistamiseksi ja syövän alatyypin määrittämiseksi kasvaimesta yritetään aina ottaa biopsia eli koepala. Syövän merkkiaineita voidaan lisäksi seurata verikokeilla.1

Rintasyövän alatyyppi määrittää lääkehoidon valinnan

Levinneen rintasyövän lääkehoito valitaan aina yksilöllisesti. Tärkein tekijä lääkehoidon valinnan kannalta on rintasyövän biologinen alatyyppi. Rintasyövän alatyyppejä ovat hormonireseptoripositiivinen, HER2-positiivinen ja kolmoisnegatiivinen rintasyöpä, jossa ei ole hormonireseptoripositiivisuutta tai HER2-geenin yli-ilmentymistä.3

”Näiden päätyyppien sisälle mahtuu vielä lukuisia alatyyppejä, ja kolmoisnegatiivisesta rintasyövästä on tunnistettu ainakin seitsemän eri alatyyppiä. Rintasyöpä ei ole siis yhtenäinen sairaus”, Tanner huomauttaa. Haastavin hoidettava on kolmoisnegatiivinen rintasyöpä, kun taas HER2-positiiviseen rintasyöpään on tällä hetkellä suurin lääkevalikoima.

Tärkeintä hoidon valinnan kannalta on Tannerin mukaan tarkastella syövän hormoni- ja HER2-riippuvaisuutta: ”HER2-positiivisille on omat täsmälääkkeensä, joita on useita erilaisia. Hormoniriippuvaisessa rintasyövässä taas keskeistä on hormonaalinen hoito, jonka lisäksi uutena hoitovaihtoehtona ovat tulleet sykliinistä riippuvien kinaasien estäjät”, hän kertoo.
Kyseiset lääkkeet ovat Tannerin mukaan olleet hyvä esimerkki edistysaskeleesta levinneen hormoniriippuvaisen rintasyövän hoidossa. Sykliinistä riippuvien kinaasien estäjät pysäyttävät solun jakaantumisen ja yhdessä hormonaalisen lääkkeen kanssa tappavat syöpäsoluja.
”Ne ovat vaikutusmekanismiltaan erilaisia kuin aiemmat hormoniriippuvaiseen rintasyöpään käytettävät täsmälääkkeet. Niitä käytetään nykyään pääasiassa ensimmäisessä tai toisessa linjassa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennen kuin tauti on ehtinyt muuntautua hoitoresistentiksi.”

Immunoterapiassa aktivoidaan potilaan omaa puolustusjärjestelmää

Uusien täsmälääkkeiden lisäksi rintasyövän hoidossa käytettävistä uusista innovaatioista yksi on immuunivasteen muuntajahoito, jota käytetään rintasyövän hoidon lisäksi useissa muissa syöpätyypeissä. Hoitoa käytetään tällä hetkellä kolmoisnegatiiviseen rintasyöpään, ja se perustuu potilaan oman immuunijärjestelmän aktivointiin syöpäsolujen nujertamiseksi.

Kyseistä hoitoa voidaan hyödyntää potilaille, joiden kasvaimessa on havaittavissa kohde immunoterapialle. Lähes puolella tällainen kohde on löydettävissä.

Rintasyövän tyyppi vaikuttaa lääkehoidon kehittymisestä huolimatta yhä paljolti elinajanennusteeseen. HER2-positiivisilla elinajanodote on pisin, sillä tähän syöpämuotoon eri lääkevaihtoehtoja on eniten tarjolla. Heikoin ennuste tällä hetkellä on kolmoisnegatiivisilla rintasyöpäpotilailla, ja hormoniriippuvaisessa syöpätyypissä ennuste on näiden kahden väliltä.

Lääketutkimus rintasyövän parissa käy vilkkaana

Uusia lääkkeitä rintasyövän hoitoon on tullut viime vuosina valtavasti lisää. Tästä kertoo jo se, että rintasyövän valtakunnallista diagnostiikka- ja hoitosuositusta päivitetään parhaimmillaan kahdesti vuodessa.

Vaikka uusia lääkkeitä kehitetään koko ajan, ovat ne käytössä vanhojen lääkkeiden rinnalla. ”Repertuaarissamme ovat sekä vanhat että uudet lääkkeet, jotka toimivat yhä parhaiten solunsalpaaja-, hormoni- tai sädehoitojen kanssa”, Tanner huomauttaa.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa tehokkain tiedossa oleva lääkitys aloitetaan, sitä todennäköisemmin se myös yleensä tehoaa.

”Levinneen rintasyövän hoidossa, kuten muidenkin syöpien kohdalla, haasteena on taudin geneettinen muuntuminen yhä vaikeammin hoidettavaksi. Sitä paremman hoitovasteen lääkkeistä saa, mitä varhaisemmassa vaiheessa ne otetaan käyttöön”, Tanner korostaa.

Myös TAYSin lääketutkimusyksikössä tehdään aktiivisesti uutta lääketutkimusta rintasyövän parissa. Käynnissä on parhaillaan lääketutkimuksia niin immuunivasteen muuntajista kaikkiin rintasyövän tyyppeihin kuin muun muassa HER2-positiiviseen syöpään käytettävästä vasta-ainelääkkeestä.

Myös hormonaaliseen rintasyöpään käytettäviä hoitoja tutkitaan ahkerasti.

”Tutkimuksen kohteena tällä hetkellä on hoito, jossa yhdistetään standardilääkityksiä uusiin täsmälääkkeisiin ja yritetään viivästyttää hormoniresistenssin kehittymistä blokkaamalla kasvureittejä joko solun sisällä tai estämällä vaihtoehtoisia kasvureittejä”, Tanner kertoo.

Uusilla lääkkeillä myönteistä vaikutusta myös potilaiden elämänlaatuun

Vaikka uusi lääke saisi myyntiluvan Suomeen, ennen käyttöönottoa sen on käytävä läpi oma arviointiprosessinsa. Tanner kertoo olevansa monen muun kollegansa tavoin huolissaan kehityksestä, jossa uusien syöpälääkkeiden käyttöönotto on hidastunut verrattuna moniin muihin maihin.

Lääkkeiden hitaat hyväksyntäprosessit aiheuttavat myös Tannerin mukaan taloudellista epätasa-arvoa. ”Meillä ei pitäisi olla tilannetta, että potilaiden on mahdollista saada Euroopassa hyväksyttyjä lääkkeitä vain rahalla käyttöönsä yksityisissä sairaaloissa. Tilanteen pitäisi olla tasa-arvoinen myös julkisella puolella hoidettaville. Lääketutkimuksien edistymisen myötä toivoa on kuitenkin olemassa”, hän pohtii.
Uusia lääkkeitä tulee saataville kuitenkin tasaisesti, ja niillä on ollut myönteistä vaikutusta taudin ennusteen paranemisen lisäksi potilaiden elämänlaatuun.

”Täsmälääkkeilläkin on sivuvaikutuksia, mutta ne ovat useimmiten lievempiä kuin perinteisissä rintasyövän hoidoissa. Toki monia täsmälääkkeitäkin täytyy aluksi käyttää solunsalpaajahoidon kanssa parhaan tehon saamiseksi”, Tanner huomauttaa.

Kun rintasyöpälääkkeet ovat pitäneet taudin hallinnassa vuosia, jopa vuosikymmeniä, voidaan vähitellen alkaa puhua remissiosta. Tällaisia potilaita Tanner on kohdannut lukuisia.

Uusien lääkkeiden myötä tällaisten potilaiden määrä tulee lisääntymään entisestään, myös levinneen rintasyövän kohdalla.

”Viestini on, että pitkäaikaisselviytyminen on mahdollista. Ajatus tästä tuo toivoa ja kannattelee potilaita”, hän tiivistää.

Levinnyt rintasyöpä

  • tarkoittaa rintasyöpää, jossa syövän etäpesäkkeitä on levinnyt myös muualle elimistöön
  • voi kehittyä jopa vuosikymmenien päästä rintasyöpädiagnoosista.
  • etäpesäkkeiden muodostumiseen voi viitata imusolmukkeiden turpoaminen, epätavallinen kipu, hengenahdistus, yskä, pahoinvointi ja mm. päänsärky
  • kuvantamistutkimuksia käytetään diagnoosivaiheessa ja hoitovasteen seuraamisessa
  • lääketutkimus on vilkasta rintasyövän hoitotulosten jatkuvaksi parantamiseksi kaikilla syövän alatyypeillä

Lähteet

1. Paikallisesti uusiutunut tai levinnyt rintasyöpä. Terveyskirjasto, Duodecim 2021. Viitattu 24.8.2021

2. Levinnyt rintasyöpä. Terveyskylä, 2018. Viitattu 24.8.2021

3. Levinneen rintasyövän hoito. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim, 2015. 2015; 131 (11): 1033-40. Viitattu 24.8.2021

Teksti: Valma Korhonen
Kuva: Emma Rinneheimo
Yhteistyössä AstraZenecan kanssa
Rinnakkain 3/2021