Siirry suoraan sisältöön

Leikkaus

Rintasyöpäleikkaus on useimmiten rintasyövän hoitopolun ensimmäinen vaihe. Leikkauksen tavoitteena on poistaa kaikki syöpäkudos rinnan ja kainalon alueelta. Kirurgi tekee leikkaussuunnitelman ja keskustelee potilaan kanssa vaihtoehdoista. Nykyisin pyritään yhä säästävämpään leikkaustekniikkaan.

Rinta voidaan joko poistaa kokonaan tai tehdä säästävä leikkaus eli osapoisto. Ennen leikkausta selvitetään, onko kainalossa viitteitä syövän leviämisestä imusolmukkeisiin. Jos tilanne ei selviä ultraäänitutkimuksella, leikkauksen yhteydessä tehdään vartijaimusolmuketutkimus. Jos vartijaimusolmukkeista löytyy korkeintaan 2 mm kokoinen mikrometastaasi, kainalon tyhjennystä ei nykyisin suositella tehtäväksi. Kainaloa säästävät menetelmät ehkäisevät imusomukkeiden poistosta usein johtuvaa lymfaturvotusriskiä.

Joskus leikkauksen jälkeen todetaan, että terveen kudoksen marginaali ei ollut riittävä, ja joudutaan tekemään uusintaleikkaus.

Leikkauksen jälkitarkastus on noin 2-4 viikon päästä leikkauksesta. Jälkitarkastuksessa kerrotaan patologin tutkimustulokset ja kirurgi kertoo alustavasti, mitä muita hoitoja on tulossa. Tarkemmin hoitosuunnitelmasta päätetään syöpälääkärin vastaanotolla, noin 4 viikon kuluttua leikkauksesta.

Leikkausarpea kannattaa itse hoitaa kiristysten välttämiseksi. Terveyskylän Kuntotumistalosta löytyy arven itsehoito-opas.

Kysyimme fysioterapeutilta

Miten liikkuminen leikkauksen jäl­keen aloitetaan, mitä pitäisi tehdä ja mitä välttää? Fysioterapeutti ja lymfaterapeutti Minna Syrjälä Helsingin yliopistollisen sairaalan rintarauhaskirurgian yksiköstä asettelee työkseen askelmerkkejä rintaleikkauksista toipumisen tielle. Lue asiantuntijan neuvot toipumiseen tästä.

Miten leikkauksen jälkeen pitäisi lähteä liikkeelle, ja mitä pitää varoa?

Operaatiosta riippuen 2–4 viikkoa tulee ottaa varovaisemmin. Välit­tömät rintarekonstruktiot vaativat vielä pidemmän toipilasajan. Tänä aikana tulee välttää äkkinäisiä nopeita liikkeitä, jotta leikkausalueen paraneminen etenisi ilman takapakkeja. Normaali ylä­raajan käyttö sen sijaan on sallittua ja hyvinkin suositeltavaa heti leikkauksen jälkeen: kuntoutus aloitetaan tekemällä lempeitä ylä­raajojen harjoituksia ja kevyitä venyttelyjä. Lempeät venytykset myös auttavat leikkausalueen mobilisoinnissa. Yli kolmen kilon painoisten taakkojen tai painojen kantaminen ja nostaminen on kiellettyä sairasloman ajan.

Saako kuntoutumiseen sairaalassa ohjausta tai apua?

Fysioterapeutti ohjaa harjoitusohjelman kaikille rintasyöpäpoti­laille, joille on tehty rinnan poisto ja vartijaimusolmuketutkimus, kainalon imusolmuk­keiden poisto tai rinnan osapoisto yhdistettynä kainalon imus­olmukkeiden poistoon. Harjoitusohjelma aloitetaan leikkauksen jälkeisenä päivänä. Riippuen operaatiosta potilaat saavat vielä li­säohjeita kuten venytysliikkeitä, keppiharjoitusohjelman, vastus­nauha- sekä punnusharjoitteet. Fysioterapeutti arvioi, missä tah­dissa potilas voi lisätä harjoituksia.

Milloin voi aloittaa kuntoliikunnan?

Sairausloma kestää 2–4 viikkoa operaatiosta. Toipilasaikana suosi­teltavin ja paras liikuntamuoto on kävely. Sauvakävelyä on toistai­seksi vielä vältettävä, jotta leikkaushaavan alueelle ei kohdistuisi liiallista venytystä tai äkkiliikkeitä. Sairausloman jälkeen, jos leik­kausalueelle ei ole tullut infektioita eikä runsasta serooman muo­dostusta ja arpi on siististi parantunut, voi asteittain ja omaa oloa kuunnellen palata omien liikuntaharrastusten pariin.

Voiko hoitojen aikana liikkua vapaasti?

Sytostaatti- sekä sädehoidon aikana voi liikkua voinnin ja kunnon mukaan. Hoitojen aikana on kuitenkin vältettävä kovin raskasta liikuntaa, ja ryhmäliikuntatunteja sekä uintia ei suositella infek­tioriskin vuoksi. Liikunnasta on hyvä myös keskustella hoitavan onkologin kanssa, koska hoidot vaikuttavat hyvin yksilöllisesti.

Miten suosittelisit liikkumaan hoitojen jälkeen?

Toipuminen on yksilöllistä ja ottaa oman aikansa. Suorituskeskei­syyden sijaan tärkeintä on hakea liikunnan iloa, voinnin ja kunnon mukaan. Tiedetään kuitenkin, että liikunnasta on paljon hyötyä. Rintasyövän sairastaneille ja etenkin hoitojen jälkeen on suositel­tavaa tehdä säännöllisesti kestävyysharjoituksia, esimerkiksi kä­velyä, pyöräilyä, tanssia tai vesiliikuntaa. Kestävyystyyppistä lii­kuntaa olisi hyvä saada mahtumaan viikkoon ainakin kaksi ja puoli tuntia. Voimaharjoittelua suositellaan tekemään pari, kolme kertaa viikossa. Rutiini voi koostua esimerkiksi 8–10 liikkeestä, joita teh­dään 2–3 sarjaa ja 10–15 toistoa. Voimaharjoittelua voi tehdä kun­tosalilla tai kotona oman kehon painoa hyödyntäen. Liikkuvuushar­joitteita kuten venyttelyä, joogaa ja pilatesta voi tehdä päivittäin. Tämän tyyppisistä harjoituksista on katsottu olevan merkittävästi hyötyä rintasyöpäpotilaiden kuntoutumisessa.

Linkkejä

Syöpätalon sivu rintasyöpäleikkauksesta, Terveyskylä

Leikkaukseen tulijan talo, Terveyskylä

Leikkaukset ja kuntoutuminen, asiaa mm. lymfastrangeista, Terveyskylä

Arven itsehoito-opas, Terveyskylä