Siirry suoraan sisältöön

Arvot ja strategia

Rintasyöpäyhdistyksen toiminnan ydin on vertaistuki. Tarjoamme rintasyöpäpotilaille yhteisön kokemusten, tietojen, ideoiden ja neuvojen jakamiseen. Olemme rintasyöpään sairastuneiden, heidän läheistensä sekä heitä hoitavien ammattilaisten luotettava kumppani. Rinnakkain huomiseen!

Arvot

Noudatamme toiminnassamme seuraavia arvoja:

Yhteisöllisyys
Tarjoamme vertaisyhteisön rintasyöpäkokemuksen jakaville. Tulemme kuulluiksi ja ymmärretyiksi, tuemme toinen toisiamme ja jaamme kokemuksia ja näkökulmia.

Yhdenvertaisuus
Olemme yhdenvertaisia keskenämme ja jokaisen kokemus on yhtä arvokas. Haluamme edistää hoidon yhdenvertaisuutta ja laadukkuutta henkilön asuinpaikasta, iästä, taudin vaiheesta, sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta.

Avoimuus
Vaikutamme omalla asenteellamme olemalla avoimia ja rohkeita.
Toimintamme on avointa kaikille rintasyöpään sairastuneille.

Luottamuksellisuus
Luottamus on toimintamme perusta. Pohjaamme asiantuntemukseen neuvonnassa, ohjauksessa ja viestinnässä. Keskustelut vertaistukiryhmissämme ja muissa tilaisuuksissamme ovat luottamuksellisia

Strategia

Rintasyöpäyhdistyksen toiminnan ydin on vertaistuki. Lisäksi yhdistys edistää yleistä tietoisuutta rintasyövästä, korostaa aikaisen toteamisen merkitystä rintasyövän hoitoprosessissa ja levittää tietoa naisten omista mahdollisuuksista pienentää rintasyöpään sairastumisen riskiä.  Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on rintasyöpäpotilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun parantaminen.

Rintasyöpäyhdistyksen toiminnan prioriteetit ovat 

  • Rintasyöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tukeminen 
  • Terveydenhuollon ammattilaisten luotettavana kumppanina toimiminen 
  • Kohderyhmän edunvalvonta  
  • Tunnettuuden ja näkyvyyden vahvistaminen 

 Rintasyöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tukeminen  

Yhdistys tarjoaa kohtaamispaikkoja potilaille, läheisille ja ammattilaisille ja kannattelee luotettavana kumppanina potilasta ja läheistä hoitopolulla. Rintasyöpäyhdistys tarjoaa vertaistukea, tietoa ja psykososiaalista tukea eri kanavissa potilaille ja läheisille ja vahvistaa näin potilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä. Yhdistys pitää huolta vapaaehtoisten vertaistukijoiden hyvinvoinnista ja osaamisesta.

Terveydenhuollon ammattilaisten luotettavana kumppanina toimiminen
Rintasyöpäyhdistys on luotettava kumppani rintasyövän hoidon ammattilaisille. Yhdistys tukee ammattilaisten työtä tarjoamalla materiaalia ammattilaisten käyttöön ja jaettavaksi potilaille sekä jakaa hoitohenkilökunnalle tietoa yhdistyksen vertaistuki- ja muista palveluista ja niiden hyödyistä potilaille. 

Kohderyhmän edunvalvonta 

Rintasyöpäyhdistys tekee vaikuttamistyötä yhdenvertaisen rintasyöpähoidon ja kuntoutuksen toteutumiseksi kaikkialla Suomessa. Yhdistys edistää ja tukee syöpätutkimusta ja parempaa syöpähoitoa tuomalla potilaan äänen ja kokemuksen syöpätutkimukseen ja lisäämällä yleistä tietoa tutkimushankkeista potilaiden keskuudessa.  

Yhteistyötä tehdään päättäjien ja sidosryhmien kanssa viemällä tietoa rintasyövästä ja sen vaikutuksista potilaan ja läheisten elämään sekä yhteiskuntaan.  

Tunnettuuden ja näkyvyyden vahvistaminen
Tavoitteena on, että Rintasyöpäyhdistys tavoittaa rintasyöpäpotilaat ja läheiset kaikkialla Suomessa. Yhdistyksen tunnettuutta rintasyöpään sairastuneiden ja rintasyövän hoidon ammattilaisten keskuudessa vahvistetaan tekemällä yhteistyötä syöpäsairaanhoitajien ja muiden rintasyöpäpotilaita kohtaavien organisaatioiden kanssa.