Siirry suoraan sisältöön

Arvot

Rintasyöpäyhdistyksen toiminnan ydin on vertaistuki. Tarjoamme rintasyöpäpotilaille yhteisön kokemusten, tietojen, ideoiden ja neuvojen jakamiseen. Jaettu taakka on kevyempi kantaa!

Noudatamme toiminnassamme seuraavia arvoja:

Yhteisöllisyys
Tarjoamme vertaisyhteisön rintasyöpäkokemuksen jakaville. Tulemme kuulluiksi ja ymmärretyiksi, tuemme toinen toisiamme ja jaamme kokemuksia ja näkökulmia.

Tasavertaisuus
Olemme tasavertaisia keskenämme ja jokaisen kokemus on yhtä arvokas. Haluamme edistää hoidon tasavertaisuutta ja laadukkuutta henkilön asuinpaikasta, iästä, taudin vaiheesta, sukupuolesta tai etnisestä taustasta riippumatta.

Avoimuus
Vaikutamme omalla asenteellamme olemalla avoimia ja rohkeita.
Toimintamme on avointa kaikille rintasyöpään sairastuneille.

Luottamuksellisuus
Luottamus on toimintamme perusta. Pohjaamme asiantuntemukseen neuvonnassa, ohjauksessa ja viestinnässä. Keskustelut vertaistukiryhmissämme ja muissa tilaisuuksissamme ovat luottamuksellisia