Siirry suoraan sisältöön

Levinnyt rintasyöpä läheisen näkökulmasta

Levinnyttä rintasyöpää sairastavan tilanne voi olla läheisen kannalta raskas. Arjesta on otettava enemmän vastuuta kaikilla mahdollisilla tasoilla. Samalla läheinen haluaa parhaansa mukaan tukea ja auttaa sairastunutta. Omat tunteet ja reaktiot jäävät helposti sivuosaan.

Tälle sivulle on kerätty tietoa niille, joiden läheinen sairastaa levinnyttä rintasyöpää tai joiden läheisellä on juuri todettu levinnyt rintasyöpä. Sivulla käsitellään mm. tunteiden kanssa pärjäämistä ja lisäksi annetaan konkreettisia vinkkejä, joiden avulla arjessa selviämistä voi hiukan helpottaa raskaassa tilanteessa.

Apua ja tukea levinneen rintasyövän yhteydessä

Syöpätaudin leviämisestä kuuleminen on raskasta. Tunteiden kirjo voi saada olon tuntumaan kaoottiselta. On yleistä tuntea surua, avuttomuutta, huolta, vihaa ja pelkoa vuorotellen. Jos tieto levinneestä rintasyövästä on aivan tuore, voi olla vaikeaa nähdä tulevaisuudessa minkäänlaista toivoa. Ajan mittaan monet kuitenkin tottuvat uuteen tilanteeseen ja keksivät uusia strategioita sen käsittelyyn. Silloin myös toivon tunne voi palata.

Levinnyttä rintasyöpää sairastavan läheisenä on yritettävä ajatella tulevaisuutta ja tehdä tulevaisuudensuunnitelmia, vaikka se voikin olla vaikeaa. Lyhyemmän tai pidemmän aikavälin tavoitteiden asettaminen voi auttaa sekä sairastunutta itseään että sinua läheisenä.

Keskusteluapua on tarjolla – ota rohkeasti yhteyttä

Jos tilanteen käsittely omin neuvoin tuntuu liian vaikealta, voit hakea apua. Tuen pyytämistä ei tarvitse hävetä. Apua on tarjolla juuri siksi, että monet läheiset tarvitsevat sitä. Asiantuntevaa apua saa esimerkiksi alueellisten syöpäyhdistysten toimistoista ja neuvonta-asemilta sekä valtakunnallisista potilasjärjestöistä. Yhteystietoja löydät täältä.

Lähimmäisenä

Seuraava neuvo on yksinkertainen, mutta tärkeä: Joskus riittää, että on lähimmäinen. Asian ei tarvitse olla sen mutkikkaampi eikä vaikeampi. Levinnyt rintasyöpä on monimutkainen aihe ja herättää vaikeita kysymyksiä, mutta usein riittää, että pitää toisesta huolta ja on lähellä.

Muista, että et läheisenä pysty vastaamaan kaikkeen. Sinun ei tarvitse tietää, miksi on käynyt niin kuin on käynyt tai mitä jatkossa tapahtuu. Riittää, että kuuntelet sairastunutta ja vahvistat hänen ilmaisemansa ajatukset ja tunteet. Tällaisessa tilanteessa mikään ei ole oikein tai väärin. Älä myöskään arastele kertoa omasta voinnistasi ja omista tunteistasi. Sairastuneen vaikeiden ja kenties synkkien tunteiden jakaminen voi tukea sairastunutta naista ja vähentää hänen kokemaansa yksinäisyyden tunnetta.

Jos sinun läheisenä on vaikea pärjätä omien tunteidesi kanssa, älä yritä piilottaa niitä. Etsi sen sijaan apua ja tukea.

Älä anna ympäristön määrätä

Tieto siitä, että perheenjäsenellä, sukulaisella, ystävällä tai työtoverilla on levinnyt rintasyöpä, aiheuttaa surua ja huolta. Haluamme osoittaa, että välitämme, mutta haluamme myös vastauksia kysymyksiimme ja ajatuksiimme. Lähiomaisen kannalta voi ajoittain olla työlästä käsitellä eri tahoilta tulevia kysymyksiä ja huolta.

Jos sinä läheisenä koet eri kontaktit uuvuttaviksi, keskustele sairastuneen kanssa siitä, miten kerrotte tilanteesta. Joidenkuiden mielestä esimerkiksi blogi on erinomainen apuväline. Voi myös olla helpompaa pitää yhteyttä esimerkiksi yhden työtoverin kanssa ja antaa hänen välittää tiedot eteenpäin. On tärkeää kertoa selvästi, miten haluaa toimia puhelinsoittojen ja käyntien suhteen. Useimmat tuttavat ovat valmiita toimimaan teidän toiveidenne mukaisesti.

Itsestä huolehtiminen

Läheinen tarvitsee omaa aikaa tilanteen pohtimiseen, työstämiseen ja voimien keräämiseen. Myös sairastuneen kannalta on parempi, että läheinen saa ladata akkujaan pystyäkseen taas olemaan mahdollisimman hyvin tukena. Älä koe huonoa omaatuntoa siitä, että varaat tähän omaa aikaa. Läheiset saattavat kokea tuomitsevia ja kielteisiä ajatuksia, jotka joskus liittyvät sekä sairastuneeseen että tautiin.

Älä syytä itseäsi näistä vaan yritä keskustella ajatuksistasi jonkun kanssa. On normaalia, että tilanne herättää vihaa ja hämmennystä, ja joskus se ilmenee näin. Kannattaa etsiä ihmisiä, joiden kanssa voi keskustella – sellaisia, jotka kuuntelevat, ymmärtävät ja antavat voimia. Tällaisissa tilanteissa tukea voi löytyä yllättäviltä tahoilta. Parhaana tukena ei ehkä olekaan paras ystävä vaan kenties naapuri tai työtoveri, joka kuuntelee, suhtautuu empaattisesti ja on kenties itsekin ollut samankaltaisessa tilanteessa. Myös monet järjestöt tarjoavat keskusteluapua levinnyttä rintasyöpää sairastavien läheisille. On hyvä pystyä keskustelemaan useamman kuin yhden ihmisen kanssa. On myös tärkeää muistaa, että läheisen ei tarvitse olla vain hoitajan roolissa vaan myös läheiselle itselleen on tarjolla apua.

Joskus täytyy hellittää

Kun joku sairastuu levinneeseen rintasyöpään, elämä alkaa usein pyöriä syövän ympärillä. Tämä on aivan luonnollista. Hyvät ja huonot päivät vuorottelevat. Tällöin läheinen asettaa helposti itsensä ja omat tarpeensa syrjään ja keskittyy vain sairastuneeseen. Ihmissuhteen roolijako voi muuttua. Aiemmin vahva ja aloitteellinen osapuoli saattaakin nyt tarvita tukea. On molempien etu, että läheinen saa tilaa puuhailla omiaan oman hyvinvointinsa vuoksi. Silloin hän jaksaa todennäköisemmin olla muulloin läsnä ja tukena.

Molempien turvallisuuden kannalta ja varmuuden vuoksi on kuitenkin hyvä ottaa selvää omasta tukiverkostosta. Keneen pitää esimerkiksi ottaa tarvittaessa yhteyttä? Suunnittelu on kaiken a ja o, jotta välillä voi ottaa vapaammin.

Mukana sairaalakäynneillä

Läheisen läsnäolo sairaalakäynneillä on hyödyksi. Kaksi korvaparia kuulee enemmän kuin yksi, ja käynnin jälkeen voitte keskustella yhdessä puheena olleista asioista. Usein on hyvä miettiä etukäteen kysymyksiä, kirjoittaa ne muistiin ja auttaa niiden esittämisessä. Teillä on oikeus vaatia tietoa ja pyytää lääkäreitä ja sairaanhoitajia selittämään asiat ymmärrettävällä tavalla.

Syöpäsairaanhoitaja tuo turvaa

Levinneen rintasyövän hoidoilla pyritään hidastamaan taudin etenemistä ja lievittämään oireita. Välillä sairaalakäyntejä saatetaan järjestää varsin tiiviisti hoitoja, kontrollikäyntejä ja seurantaa varten. Monissa sairaaloissa on rintasyöpäpotilaita auttavia syöpään erikoistuneita sairaanhoitajia, joiden tehtävänä on koordinoida sairastuneelle ja läheisille tarjottavaa tukea ja tietoa koko hoitoketjun ajan.

Opi arvostamaan uusia asioita

Monet henkeä uhkaavaan sairauteen sairastuneet kertovat, että sairaus on tuonut uutta perspektiiviä elämään ja opettanut arvostamaan asioita, joita he eivät ole aiemmin juuri miettineet. Ajan mittaan on hyvä miettiä ja pohtia, mikä tuntuu elämässä ja arjessa parhaalta ja merkityksellisimmältä. Tämä koskee sekä levinnyttä rintasyöpää sairastavaa itseään että sinua läheisenä.

Linkkejä

Keskusteluapua

Parisuhde ja seksuaalisuus

Perhe, sairaus ja vanhemmuus

Yhden perheen tarina
Syöpädiagnoosin tullen jokaisen vanhemman suurin pelko on se, miten lapset selviävät. Liminkalaisessa Within perheessä he ovat selvinneet – siitä huolimatta, että tapahtui se pahin mahdollinen. Rinnakkain-lehti 4/2019

Colores ry:n syöpäsairaan omaisten jaksamisen tueksi laaditut läheisten kortit