Siirry suoraan sisältöön

Vaikuttamistyö

Rintasyöpäyhdistys ry - Europa Donna Finland tekee vaikuttamistyötä yhdenvertaisen rintasyöpähoidon toteutumiseksi kaikkialla Suomessa. Yhdistys tuo kokemusasiantuntijuuden sosiaali- ja terveydenhuollon paikalliseen ja valtakunnalliseen kehittämiseen. Yhdistys osallistuu ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jakaa rintasyöpätietoutta. Yhdistys antaa tarvittaessa lausuntoja paikallisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen päätöksenteon tukemiseksi. Rintasyöpähdistys tekee yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Viimeisimmät kannanotot

Potilaan kertomia rintoihin liittyviä oireita on kuunneltava herkällä korvalla
Lukijan mielipide Helsingin Sanomat 17.2.2024
Pidämme tärkeänä, että potilaita kuunneltaisiin hoitoon hakeutuessa herkällä korvalla. Mikäli potilas kokee, että rinnassa jokin tuntuu erilaiselta, sen pitäisi olla riittävä syy tutkimuksiin, vaikka perinteistä oiretta, kyhmyä, ei olisikaan rinnassa tunnettavissa.

Rintasyövän seulonta laajennettava 45–74-vuotiaisiin
Kevätkokouksen kannanotto 25.4.2023

Rintasyöpää seulotaan Suomessa 5069-vuotiailta naisilta joka toinen vuosi. Ikärajoja tulee laajentaa EU:n uusimman suosituksen mukaisesti 4574-vuotiaisiin. Seulontaa pitää kehittää yksilöllisempään suuntaan huomioimalla rintakudoksen tiiviys. Tiivisrintaisia naisia tulee informoida kudostyypistä ja tarjota heille soveltuvampi kuvausmenetelmä.

Yhdeksän kymmenestä kokee lymfaturvotuksen heikentäneen elämänlaatuaan
Yhteiskannanotto Maailman lymfedeemapäivänä 6.3.2023, Suomen lymfayhdistys ry, Suomen Gynekologiset Syöpäpotilaat ry ja Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry
Viivästyneet diagnoosit, työ- ja toimintakyvyn lasku sekä elämänlaadun heikkeneminen tulevat yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti kalliiksi. Hyvinvointialueilla lymfaturvotuspotilaiden hoitoon voi ja kannattaa panostaa.

Syövän laadukas hoito on varmistettava digiaikana
Lukijan mielipide Helsingin Sanomat 4.2.2022

Rintasyöpäpotilaan tukiverkoston kartoittaminen tärkeää hoitopolun alussa
Yhdistyksen syyskokouksen kannanotto 30.11.2021
Rintasyöpäpotilaiden kokema yksinäisyys pitää kartoittaa ja ohjata apua tarvitsevat tuen piiriin jo hoitopolun varhaisessa vaiheessa

Tasa-arvoa syöpäpotilaiden lymfaterapiaan
Tiedote Maailman lymfaödeemapäivänä 6.3.2021
Syöpähoitojen aiheuttaman lymfaturvotuksen hoidon ja hoitoon pääsyn on oltava tasa-arvoista asuinpaikasta ja syöpätyypistä riippumatta.

Rintasyöpäpotilaan elämänlaatuun tulee kiinnittää huomiota
Yhdistyksen syyskokouksen kannanotto 1.12.2020
Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry kehottaa terveydenhuoltoa kiinnittämään huomioita rintasyöpäpotilaan elämänlaatuun syövänhoidossa.

Yhdenvertainen rintasyöpähoito on turvattava kaikkialla Suomessa
Yhdistyksen kevätkokouksen kannanotto 14.5.2020
Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry muistuttaa, että kuntien ja sairaanhoitopiirien pitää huolehtia lakisääteisestä rintasyövän seulonnasta, hoidosta ja kuntoutuspalvelujen saatavuudesta julkisen talouden niukkoina aikoina ja palvelut on turvattava myös koronaepidemian aikana.