Siirry suoraan sisältöön

Kannanotto: Rintasyövän seulonta laajennettava 45–74-vuotiaisiin

Rintasyöpää seulotaan Suomessa 50–69-vuotiailta naisilta joka toinen vuosi. Ikärajoja tulee laajentaa EU:n uusimman suosituksen mukaisesti 4574-vuotiaisiin. Seulontaa pitää kehittää yksilöllisempään suuntaan huomioimalla rintakudoksen tiiviys. Tiivisrintaisia naisia tulee informoida kudostyypistä ja tarjota heille soveltuvampi kuvausmenetelmä.

Mammografiaseulonnoissa löytyy vuosittain noin 2000 rintasyöpää. Tämä on kaksi kolmasosaa seulontaikäisten eli 50–69-vuotiaiden rintasyövistä. Kaikkiaan rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 henkilöä. Seulontaan tulisi kutsua uusina ryhminä 45–49-vuotiaat 2–3 vuoden välein, ja 70–74-vuotiaat kolmen vuoden välein. Näissä ikäryhmissä seulonnan hyödyt ovat tutkimusten mukaan haittoja suuremmat. Seulonnalla vähennetään rintasyöpäkuolleisuutta ja pidemmälle edenneitä, vaikeammin hoidettavia rintasyöpiä.

Tiivis rintakudos on rintasyövän riskitekijä ja rintakudoksen tiiviys voi peittää syövän mammografiakuvassa. Seulonnan toteuttajan tulisi informoida naisia heidän rintakudoksensa tiiviydestä ja seulontaketjua tulee kehittää yksilöllisemmäksi niin, että tiivisrintaisille naisille tarjotaan heille paremmin sopiva kuvausmenetelmä kuten magneettikuvaus.

Kattava seulonta on vaikuttavaa

Osallistumisaktiivisuus Suomessa on edelleen hyvä, keskimäärin yli 80 prosenttia kutsun saaneista osallistuu seulontaan. Aktiivinen osallistuminen onkin seulontaohjelman vaikuttavuuden kannalta olennaista. Seulonnan saavutettavuudesta on huolehdittava riittävällä toimipisteiden ja tarjolla olevien aikojen määrällä. Pitkä matka, matkakustannukset tai hankalat ajat esim. kesken työpäivän vähentävät osallistumishalukkuutta seulontaan.

Seulontaketju ohjaa epäilyttävän löydöksen kohdalla sujuvasti ja viiveettä lisätutkimuksiin ja hoitoon. Kyselytutkimuksessamme* keväällä 2022 havaittiin, että seulonnan kautta rintasyöpädiagnoosin saaneista 83 prosenttia sai diagnoosin alle kuukaudessa ja 95 prosenttia alle kahdessa kuukaudessa, kun taas oman löydöksen tai epäilyn vuoksi terveydenhuoltoon hakeutuneista kuukauden sisällä diagnoosin sai 47 prosenttia vastaajista ja 20 prosentilla tähän meni yli kolme kuukautta. Perusterveydenhuollon ruuhkaannuttua ja pitkien tutkimusaikojen odottelun sijaan hyvin toimiva rintasyövän seulontaketju tulee tarjota suosituksen mukaisesti 45–74-vuotiaille ja näin turvata sujuva lisätutkimuksiin ja hoitoon pääsy tarvitseville. Varhainen diagnoosi myös säästää hoidon välittömiä ja välillisiä kustannuksia kevyemmän hoidon, pienempien haittojen ja vähäisempien sairauslomapäivien kautta.

25.4.2023

*Markkinatutkimus 2022, yhteistyössä Roche Oy ja Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry. Markkinatutkimuksen toteuttajana Nordic Healthcare Group Oy. Vastaajia 501.