Siirry suoraan sisältöön

Miesten rintasyöpä

Miesten rintasyöpä on harvinainen sairaus ja usein diagnoosi viivästyy koska potilas tai lääkäri eivät osaa epäillä syöpää. Vuosittain Suomessa 20-30 miestä sairastuu rintasyöpään. Miehet ovat sairastuessaan hieman naisia vanhempia, keskimäärin 70-vuotiaita, mutta rintasyöpä voi kuitenkin kehittyä jo nuorelle, alle 30-vuotiaalle miehelle. Rinnan alueen muutokset kannattaa aina näyttää lääkärille, sillä rintasyövän mahdollisimman varhainen toteaminen ja hoito parantavat ennustetta. Kuten naisillakin, myös miehillä useimmat rinnan muutokset ovat hyvälaatuisia.

Riskitekijät

Rintasyövälle altistavat geeniperimä, hormonaaliset tekijät ja lapsena tai nuorena rintakehälle saatu sädehoito. Suurimmalla osalla sairastuneista miehistä ei kuitenkaan ole mitään tunnettua rintasyövän riskitekijää.

1. Geenimutaatiot: BRCA1- ja erityisesti BRCA2-geenien mutaatiot moninkertaistavat miehen riskin sairastua. BRCA1-kantajalla elinikäinen riski on 1,8 % ja BRCA2-kantajalla jo 8,3%. Mikäli suvun naisilla tiedetään olevan jompikumpi geenimutaatio, myös miesten tulisi olla tietoisia kohonneesta sairastumisriskistään. Kaikki rintasyöpään sairastuneet miehet tulee ohjata perinnöllisyysselvityksiin.

2. Elimistön suurentunut estrogeeni-androgeenisuhde. Estrogeeniylijäämää voi kehittyä ylipainon, runsaan alkoholinkäytön ja maksakirroosin myötä. Lääkkeistä esimerkiksi eturauhasen hyvälaatuisen liikakasvun ja hiustenlähdön hoitoon käytetty finasteridi lisää rintasyöpäriskiä. samoin hoitamattomat laskeutumattomat kivekset ja kivestulehdukset.

Klinefelterin oireyhtymä, jossa miehellä on yksi tai useampi ylimääräinen X-kromosomi nostaa elimistön estrogeenitasoa ja siten lisää rintasyöpäriskiä. Klinefelterin syndrooma on kohtalaisen yleinen, sen esiintyvyys 1/500-1/1000, lievimmät tapaukset eivät usein tuli lainkaan ilmi. Syndroomaa sairastavilla on jopa 20xsuurempi riski sairastua rintasyöpään kuin muilla miehillä. Klinefelter-miesten kannattaa tarkkailla rintojaan säännöllisesti, erityisesti jos on taipumus gynekomastiaan eli rintarauhasen liikakasvuun.

3. Sädehoito. Lapsuudessa tai nuoruudessa syövän takia saatu rintakehän sädehoito lisää rintasyöpäriskiä möhemmin. Kohonnut syöpäriski säilyy useita vuosikymmeniä.

Oireet

Kyhmy rinnassa on myös miehillä yleisin syövän oire. Se on useimmiten kivuton, mutta ei aina. Muita oireita ovat nännin vetäytyminen, nännierite ja rinnan kipu sekä joskus turvonneet kainalon imusolmukkeet.

Tutkimukset

Rinnan kaikukuvatutkimus ja muutoksesta otettava paksuneulanäyte ovat ensisijaiset tutkimukset. Mammografiatutkimusta käytetään myös, erityisesti hyvälaatuisten muutosten ja syövän erotusdiagnostiikassa. Tarvittaessa tehdään lisätutkimuksia, joita ovat veren kasvainmerkkiaineiden määritys, vartalon TT-kuvaus ja luustokartta.

Syövän luokittelu

Valtaosa miesten rintasyövistä ilmentää estrogeeni- tai progesteronireseptoreita, joskus myös androgeenireseptoreita. HER2-positiivisia syöpiä tavataan naisia vähemmän, noin 7-15 %:lla miehistä. Triplanegatiivisia syöpiä, joissa kasvain ei ilmennä hormonireseptoreita eikä HER2 -monistumaa löydy, on niin ikään naisia vähemmän, vain 1-4 % tapauksista.

Miehen rinnan anatomiasta johtuen syöpä on yleensä maitotiehyessä eli duktaalinen.

Miehen rintasyövän hoito

Miesten rintasyöpä hoidetaan pääosin samoin periaattein kuin naisten syöpää.

Hoidot räätälöidään yksilöllisesti jokaiselle potilaalle syövän biologisen alatyypin ja ennustekijöiden perusteella ja kaikkiaan paikallisen rintasyövän ensivaiheen hoitoon kuluu muutamasta kuukaudesta noin vuoteen. Mahdollinen hormonaalinen hoito jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Leikkaushoito

Ensisijainen hoito on leikkaus, joka toteutetaan mastektomiana eli rintarauhanen poistetaan kokonaan. Leikkauksen yhteydessä tehdään vartijaimusolmuketutkimus imusolmukelevinneisyyden selvittämiseksi. Mikäli vartijaimusolmukkeissa ei ole syöpäsoluja, kainalo voidaan turvallisesti jättää tyhjentämättä ja vältytään kainaloimusolmukkeiden poiston usein aiheuttamilta käden turvotus- ja kipuoireilta sekä liikerajoituksilta.

Sädehoito

Mahdollinen sädehoito toteutetaan leikkaushaavojen parannuttua. Sädehoitoa suositellaan mahdollisen säästävän leikkauksen jälkeen sekä imusolmuke-etäpesäkkeiden ja kookkaiden iholle tai rintakehälle edenneiden kasvainten yhteydessä

Lääkehoito

Lääkevaihtoehtoja ovat solunsalpaajat, antiestrogeenihoito ja biologiset vasta-aineet. Hoidot suunnitellaan yksilöllisesti ja hoidon valintaan vaikuttavat paitsi kasvaimen ominaisuudet myös potilaan yleiskunto, muut sairaudet ja ikä, erityisesti raskaita solunsalpaajahoitoja käytettäessä.

Valtaosa miesten rintasyövistä on hormonireseptoripositiivisia, jolloin hoitona on antiestrogeeni tamoksifeeni, 5-10 vuoden ajan. Tamoksifeenihoito saattaa aiheuttaa kuumia aaltoja, painon nousua, mielialan vaihtelua, seksuaalisen halukkuuden vähenemistä ja väsymystä. Myös alaraajalaskimotukoksen riski on kohonnut. Lääkkeen hyöty syövän uusiutumisen ehkäisyssä on kuitenkin kiistaton, tilastojen mukaan Tamofenhoito vähentää syövän uusiutumisriskiä 50 %:lla.

HER2-positiivisten lääkehoito toteutetaan biologisella vasta-aineella trastutsumabilla, joka on parantanut selvästi näiden potilaiden ennustetta.

Seuranta

Alkuvaiheen syöpähoitojen jälkeen seuranta jatkuu 5-10 vuoden ajan. Mammografia ja ultraääni- eli kaikukuvatutkimus ovat keskeiset seurantakeinot. Seurantojen välillä ilmenevistä uusista oireista tulee olla yhteydessä hoitopaikkaan. Syöpäklinikalta saa mukaan rintasyöpäpotilaan seurantaohjeet, joissa kerrotaan miten seurannat etenevät ja millaisista oireista kannattaa ottaa yhteyttä poliklinikalle tai terveysasemalle.

Miehen rintasyövän ennuste on aktiivisten hoitojen myötä parantunut ja on samanlainen kuin vastaavan levinneisyysasteen ja alatyypin rintasyöpään sairastuneilla naisilla. Tärkeää on hakeutua tutkimuksiin ja hoitoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin hoitotulokset ovat parhaimmat.

Perinnöllisyystutkimukset

Rintasyöpään sairastuneen miehen tulee aina päästä perinnöllisyysselvityksiin, koska syöpäriskiä lisäävät mutaatiot ovat yleisempiä kuin naisten rintasyövässä. Jos suvun naisilla on todettu rintasyövälle altistava perinnöllinen geenimutaatio BRCA1 tai -2, kannattaa myös miesten olla tietoisia mahdollisesti kohonneesta syöpäriskistään. BRCA-mutaatioihin liittyy rintasyövän lisäksi kasvanut eturauhas- ja haimasyöpäriski. BRCA1/2 -mutaatioiden lisäksi on muita, harvinaisempia geenivirheitä, jotka voivat altistaa rintasyövälle.

Lue lisää rintasyövän perinnöllisyydestä

Lisää tietoa BRCA-mutaatioista saat sivustolta brca.fi

Hoitojen päätyttyä

Diagnoosin saatuaan potilas etenee säntillisesti hoitoputkessa leikkaushoidoista mahdollisiin säde- ja lääkehoitoihin, jolloin sairaala- sekä poliklinikkakäynnit seuraavat toisiaan. Tiuhaan toistuvat käynnit raamittavat omaa ajankäyttöä ja usein muu arkielämä toteutuu hoitojen ehdoilla. Eletään päivä kerrallaan ja edetään hoidon vaiheesta toiseen.

Hoitojen päättyminen ja harvakseltaan toteutuvaan seurantaan siirtyminen tuntuu monesta putoamiselta tyhjän päälle. Elämää ja ehkä omaa arvomaailmaakin monin tavoin hämmentänyt sairaus on hoidossa ja elämän pitäisi jatkua, mutta fyysiset ja psyykkiset voimavarat saattavat olla kaiken koetun jäljiltä edelleen vähissä ja tulevaisuus ahdistaa. Jos syöpä on löytynyt levinneenä, edessä on krooniseen sairauteen sopeutuminen.

Rintasyöpään sairastuminen, leikkaukseen liittyvät muutokset ruumiinkuvassa sekä hormonihoidon haittavaikutukset voivat aiheuttaa myös miehelle merkittävää kuormitusta ja psyykkisen tuen tarvetta. Rintasyöpäyhdistyksestä voit kysyä vertaistukea myös miehen rintasyöpään.

Tutustu myös Syöpäjärjestöjen ja Kelan kuntotuskurssivalikoimaan. Kurssien tarkoituksena on auttaa sinua selviytymään syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta.

Vertaistukea ja -kokemuksia

Videohaastattelussa Jari kertoo omasta rintasyöpäkokemuksestaan

Vertaistukea Facebookissa: Miesten rintasyöpä -verkosto, ylläpitäjänä Suomen syöpäpotilaat ry

Rauno löysi rinnastaan patin, mutta ei uskaltanut mennä lääkäriin Iltalehden artikkeli 13.10.2019

Antti, 50, sairastui rintasyöpään: Lääkäri väitti oireitani masennukseksi Iltalehden artikkeli 16.10.2016

Lisätietoa

Sanna Hallamies: Väitöskirjatutkimus Breast cancer in men and young women

Outi Kajula: Väitöskirjatutkimus BRCA (1/2) -kantajamiesten kokemuksista perinnöllisyysneuvonnasta ja geenivirheen kantajuudesta

Johanna Mattson ja Leena Vehmanen: Miehen rintasyöpä, Duodecim

Pitäisikö miestenkin tutkia rintansa? YLEn artikkeli 8.11.2018