Siirry suoraan sisältöön

Rintasyöpäpotilaan elämänlaatuun tulee kiinnittää huomiota

KANNANOTTO 1.12.2020

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry kehottaa terveydenhuoltoa kiinnittämään huomioita rintasyöpäpotilaan elämänlaatuun syövänhoidosa.

Uudet eurooppalaiset syövänhoidon suositukset julkaistiin lokakuussa 2020. Syövänhoidon suositusten tarkoituksena on varmistaa paras mahdollinen hoito syövän hoidon kaikissa vaiheissa yhdenvertaisesti Euroopassa. Suosituksissa esitetään, mitä potilaan tulisi odottaa terveydenhuoltojärjestelmältä parhaan mahdollisen syövänhoidon lopputuloksen ja elämänlaadun saavuttamiseksi.
Rintasyöpäpotilaalla on oikeus hoitoon, jossa huomioidaan asiat, joita hän itse pitää elämänlaadun kannalta tärkeinä. Potilaan fyysisten oireiden ja kliinisen hoidon lisäksi rintasyövän sairastaneen ja hänen perheensä tulee saada ohjausta ja neuvontaa, jotka tukevat potilaan ja läheisten sopeutumista sekä arjessa selviytymistä.

Rintasyöpäpotilaalla on oikeus saada hoitoa moniammatilliselta terveydenhuollon tiimiltä. Syövällä ja sen hoidolla voi olla huomattava ja pitkäaikainen vaikutus jokapäiväiseen elämään, perheeseen ja läheisiin, taloudellisiin ja työllistymiseen liittyviin tekijöihin sekä potilaan seksuaalisuuteen ja mielen hyvinvointiin. Jotkut seuraukset voivat ilmetä jopa kymmenen vuotta hoidon jälkeen. Terveydenhuollon tulee tarjota potilaalle kuntoutusvaihtoehtoja ja tehdä ohjausta potilasjärjestöihin, joissa potilas ja läheiset voivat saada tietoa ja tukea hoitopolulla.

Rintasyöpäpotilaalla on oikeus palata mahdollisimman pian normaaliin elämään ilman sairauteen liittyvää leimaamista tai syrjintää. Levinnyttä rintasyöpää sairastavalla ja hänen läheisillään tulee olla oikeus tukeen ja palliatiiviseen hoitoon silloin kun sairauden hoito ja hyvinvointi sitä edellyttävät. Potilaan elämänlaadun maksimointia voidaan pitää onnistuneen syöpähoidon tunnusmerkkinä.

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry on potilasjärjestö, joka tarjoaa tukea ja tietoa rintasyöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen, sekä toimii rintasyöpäpotilaiden edunvalvojana. Tavoitteena on, että suomalaiset rintasyöpäpotilaat saavat parasta mahdollista hoitoa asuinpaikasta riippumatta. Rintasyöpäyhdistys korostaa elämänlaadun ja hyvinvoinnin merkitystä rintasyöpään sairastuneille. Tänä vuotta vietämme yhdistyksen 15-vuotisjuhlavuotta, jonka teemana on Rinnakkain huomiseen.

Lisätietoa: European Code of Cancer Practice

Yhteydenotot:
Varapuheenjohtaja Arja Ryynänen, p. 045 1241248, arja.ryynanen@gmail.com
Toiminnanjohtaja Anu Niemi, p 040 5195210, anu.niemi@europadonna.fi

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry
www.europadonna.fi

Eurooppalaiset syövänhoidon suositukset (pdf, suomeksi)