Siirry suoraan sisältöön

Kannanotto: Rintasyöpään sairastuneen yksilöllinen hoitopolku ei saa olla yksinäinen hoitopolku

KANNANOTTO 18.4.2024

Rintasyöpään sairastuminen on pelottava kokemus, jota kenenkään ei pidä käydä läpi yksin. Laadukkaaseen hoitopolkuun kuuluu akuuttivaiheen hoitojen ja oikea-aikaisen tiedon ja tuen tarjoamisen ohella järjestelmällinen seuranta, joka on yhdenvertaisesti saatavilla sairastuneen asuinpaikasta, iästä tai muista taustatekijöistä huolimatta. Digitaalinen oireseuranta ja etävastaanotto ovat tavoitettavuutensa ansiosta varteenotettavia vaihtoehtoja, mutta vain tietyin reunaehdoin. Potilaalla pitää olla halutessaan mahdollisuus kasvokkain tapahtuvaan keskusteluun syöpähoitoon erikoistuneen asiantuntijan kanssa.

Syöpäseuranta on siirtynyt entistä enemmän digitaalisesti toteutettuun oireseurantaan ja tapaamisia on harvennettu ja korvattu etävastaanotoilla. Tämä on aiheuttanut hämmennystä ja keskustelua seurantavaiheessa olevien potilaiden keskuudessa. Parhaassa tapauksessa digitaaliset oireseurantasovellukset vaikuttavat myönteisesti potilaiden elämänlaatuun ja ne ovat tutkitustikin hyödyllisiä. Digitaalisen oireseurannan hyödyistä ja etävastaanottojen joustavuudesta huolimatta monet ovat tunteneet itsensä hylätyiksi siirryttyään syövän seurantavaiheeseen.

Rintasyövän seurantakäyntejä on siirretty koko ajan enemmän perusterveydenhuollon piiriin. Rintasyövän valtakunnallisen diagnostiikka- ja hoitosuosituksen mukaisesti erityisesti hyväennusteisen syövän seuranta voidaan turvallisesti toteuttaa perusterveydenhuollossa. Resursseissa ja osaamisessa on kuitenkin potilaiden kokemusten mukaan puutteita. Seuranta tulisi terveyskeskuksissa keskittää tietyille henkilöille, joiden täydennyskoulutuksesta on huolehdittu. Heillä pitää olla riittävästi osaamista sekä sairauden oireista ja lääkityksen sivuvaikutuksista että rintasyövän ja sen uusimisriskin aiheuttamista psyykkisestä kuormituksesta ja tuen tarpeesta. Oiresovellusten käytössä ja kehityksessä tulee huolehtia, että sovelluksen käyttö voi jatkua saumattomasti myös perusterveydenhuoltoon siirryttäessä.

Sairauteen liittyvän epävarmuuden lisäksi potilasta kuormittaa seurannan toteuttamiseen liittyvä epäselvyys, varsinkin silloin, kun riittävästä tiedottamisesta ei ole huolehdittu etukäteen. Viime aikoina erityistä hämmennystä on herättänyt esimerkiksi HUSin tarjoama vaihtoehto valita joko maksullinen sairaanhoitajan puhelu tai oirepohjainen seuranta. Täkynä toimii omatoimisen seurannan maksuttomuus. On tärkeää ottaa potilaan näkemys huomioon, mutta yksilöllinen hoitopolku ei saa olla tekosyy, jonka turvin potilaalle sysätään vastuu sairauden seurannasta.

Kun tapaaminen on korvattu puhelinkeskustelulla, vuorovaikutus jää ohueksi ja inhimillinen kohtaaminen vajavaiseksi. Potilaalla pitää olla tarvitessaan ja halutessaan helposti saavutettava, yhdenvertainen mahdollisuus kasvokkain tapahtuvaan keskusteluun syöpähoitoon erikoistuneen asiantuntijan kanssa. Ihmisen, jolla on aikaa kuunnella ja mahdollisuus tarjota oikea-aikaista tukea ja tietoa.

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Anu Niemi, anu.niemi@europadonna.fi, p. 0405195210