Siirry suoraan sisältöön

Syyskokouksen kannanotto: Rintasyöpäpotilaan tukiverkoston kartoittaminen tärkeää hoitopolun alussa

KANNANOTTO 30.11.2021

Rintasyöpäpotilaiden kokema yksinäisyys pitää kartoittaa ja ohjata apua tarvitsevat tuen piiriin jo hoitopolun varhaisessa vaiheessa

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry kehottaa terveydenhuoltoa kiinnittämään erityistä huomiota potilaiden kokemaan yksinäisyyteen ja ohjaamaan heitä tuen piiriin jo hoitoprosessin alussa. Rintasyöpäyhdistys toimii terveydenhuollon luotettavana kumppanina tarjoamalla vertaistukea sairastuneille.

Rintasyöpädiagnoosi mullistaa sairastuneen sekä hänen lähiverkostonsa arjen kertaheitolla. Mielessä risteilee usein ahdistavia ja pelottavia ajatuksia, joita liian moni joutuu pohtimaan yksin. Osalla potilaista tukiverkostoa ei ole tai se on pieni. Syöpäjärjestöjen vuonna 2020 tekemän välittämiskyselyn mukaan seitsemän kymmenestä syöpään sairastuneesta kokee itsensä yksinäiseksi jossain sairautensa vaiheessa. Tällä hetkellä tukiverkostoa koskevia kysymyksiä esitetään terveydenhuollossa vaihtelevasti ja usein vasta myöhäisessä vaiheessa, esimerkiksi leikkauksen jälkeen kotiutettaessa.

Rintasyövällä on sekä lyhyt- että pitkäkestoisia vaikutuksia mielenterveyteen. Kokemuksemme mukaan syöpädiagnoosin kuulemisen jälkeinen aika on henkisesti hyvin raskasta ja silloin tarve tulla kuulluksi sekä saada paikkansapitävää ja oikea-aikaista tietoa on suurta. Sairauteen liittyy usein myös pitkään jatkuvaa henkistä oireilua, kuten stressiä, keskittymis- ja univaikeuksia sekä ahdistusta ja masennusta. Ajoissa annettu tuki myös ennaltaehkäisee pitkäkestoista psyykkistä oireilua.

Rintasyöpäpotilaiden henkisen tuen tarpeeseen on vastattava osana hoitoprosessia ja tuen on oltava yhdenvertaista asuinpaikasta riippumatta. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat yksin asuvat potilaat ja siksi potilaan tukiverkoston kartoittaminen tulee ottaa kiinteäksi osaksi hoitoa ja tätä koskeva keskustelu sekä jatko-ohjaus on tehtävä jo ensimmäisten viikkojen aikana diagnoosin saamisesta.

Monet rintasyöpäpotilaat kokevat, etteivät saa riittävästi henkistä tukea kliinisen hoidon ohella. Syöpädiagnoosi koskettaa koko sairastuneen lähipiiriä eikä voida odottaa, että perheenjäsenet ja läheiset jaksaisivat yksin vastata syöpään sairastuneen tuen  ja tiedonsaannin tarpeisiin. Syöpäjärjestöt tarjoavat monipuolista tukea sairastuneille ja terveydenhuollolle. Yhdistykset järjestävät muun muassa vertaistapaamisia, puhelintukea, ensitietopäiviä, kursseja ja seminaareja. Terveydenhuollon tulee ohjata potilaat näiden palveluiden piiriin jo sairauden alkuvaiheessa, jotta kukaan syöpädiagnoosin saanut ei jäisi yksin.

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry on potilasjärjestö, joka tarjoaa tukea ja tietoa rintasyöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen, sekä toimii rintasyöpäpotilaiden edunvalvojana. Tavoitteena on, että suomalaiset rintasyöpäpotilaat saavat parasta mahdollista hoitoa asuinpaikasta riippumatta. Rintasyöpäyhdistys korostaa elämänlaadun ja hyvinvoinnin merkitystä rintasyöpään sairastuneille.

vuosikertomuksen kuvituskuva, donnat rivissä