Siirry suoraan sisältöön

Yhdenvertainen rintasyöpähoito on turvattava kaikkialla Suomessa

KANNANOTTO 14.5.2020

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry muistuttaa, että kuntien ja sairaanhoitopiirien pitää huolehtia lakisääteisestä rintasyövän seulonnasta, hoidosta ja kuntoutuspalvelujen saatavuudesta julkisen talouden niukkoina aikoina ja palvelut on turvattava myös koronaepidemian aikana. Apuvälineiden ja kuntoutuksen saatavuudessa on alueellisia eroja ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi valtakunnallisia suosituksia ja lainsäädäntöä tulee noudattaa.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, johon sairastuu Suomessa vuosittain noin 5000 naista. Rintasyövän ennuste on varsin hyvä, sillä 91 prosenttia sairastuneista on elossa viiden vuoden päästä sairauden toteamisesta. Tästä huolimatta rintasyöpään kuolee lähes 900 henkilöä vuodessa.

Rintasyövän seulontatutkimuksen tavoitteena on havaita sairaus ajoissa. Suomessa seulonta tarjotaan 50-69-vuotiaille naisille noin kahden vuoden välein. Seulontaan osallistutaan ahkerasti ja yli 80 prosenttia kutsun saaneista noudattaa sitä. Euroopan Unioni ja Suomen Syöpärekisteri suosittelevat, että seulonta laajennetaan kattamaan 70-74 -vuotiaat naiset.

Sairauden varhainen diagnostiikka vähentää syöpähoitoihin liittyviä sivuoireita ja liitännäissairauksia. Lisäksi se vähentää kalliiden ja raskaiden syöpähoitojen kustannuksia sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kielteisiä vaikutuksia elinkeinoelämään ja työllisyyteen.

Suomalainen terveydenhuolto on OECD-maiden vertailussa jo kustannustehokas. Myös syövän hoidon kustannukset ovat laskeneet suhteessa uusien potilaiden määrään. Suomalaista syöpähoitoa tulisi kehittää siihen suuntaan, että ihminen kokonaisuutena ja koko perheen osallisuus hoitopolulla huomioidaan entistä paremmin. Potilasjärjestöt ovat valmiita tekemään yhteistyötä terveydenhuollon kanssa tarjoamalla tietoa ja tukea sairastuneille sekä heidän läheisilleen.

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry on potilasjärjestö, joka tarjoaa vertaistukea eri muodoissa kaikille rintasyöpään sairastuneille. Yhdistys jakaa tietoa rintasyövästä ja sen hoidosta sekä toimii rintasyöpäpotilaiden edunvalvojana tavoitteenaan, että suomalaiset rintasyöpäpotilaat saavat parasta mahdollista hoitoa asuinpaikasta riippumatta. Rintasyöpäyhdistys täyttää tänä vuonna 15 vuotta. Juhlavuotemme teemana on Rinnakkain huomiseen ja haluamme korostaa elämänlaadun ja hyvinvoinnin merkitystä rintasyöpään sairastuneille.

Yhteydenotot:

Varapuheenjohtaja Arja Ryynänen, p. 045 1241248, arja.ryynanen@gmail.com
Toiminnanjohtaja Anu Niemi, p 040 5195210, anu.niemi@europadonna.fi

Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry
www.europadonna.fi