Siirry suoraan sisältöön

7 kysymystä syöpäkivusta

Mistä syöpäkivut johtuvat, miten syöpäkipua hoidetaan, mistä saa apua ja tukea. Näihin kysymyksiin löydät vastaukset tästä artikkelista. Haastateltavana HYKS:n kipuklinikan ylilääkäri, kipututkija Katri Hamunen.

1. Tekeekö rintasyöpä aina kipeää?

Kivun esiintyminen on yksilöllistä ja riippuu syövän laadusta ja vaiheesta. Kipu on harvoin ensimmäinen oire, sillä pienet paikalliset rintakasvaimet eivät yleensä aiheuta kipua. Joskus taas juuri kipuoire on se ensimmäinen havainto, joka tuo potilaan lääkäriin.

2. Mistä syöpäkivut johtuvat?

Ne voivat johtua hyvin monesta syystä. Syövän aiheuttama kipu voi olla kudos- tai hermovauriokipua. Paikallinen kasvain voi aiheuttaa kipua esimerkiksi kudosvaurion tai tulehdusreaktion kautta. Myös kasvaimen lähettämä luustossa oleva etäpesäke voi aiheuttaa kipua.
Syöpäpotilailla esiintyy hyvin paljon tavanomaisia, syö­västä riippumattomia kipuja kuten selkäkipuja ja pään­­särkyä. Alkuperäinen kipu voi tuoda mukanaan lihaskramppeja tai vääriä asentoja ja niiden mukana rasituskipua.

3. Muuttuuko kipu syövän edetessä?

Levinneessä syövässä kivut ovat yleisempiä kuin alkuvaiheen sairaudessa, mutta ei kaikilla potilailla kuitenkaan ole kipuja. Syöpäkipu alkaa useimmiten akuuttina ja kroonistuu jatkuessaan pitkään. Edenneessä syövässä kipua aiheuttavat usein muun muassa luuston etäpesäkkeet. Toisaalta se ei tarkoita sitä, että kivuista tarvitsisi kärsiä, sillä syöpäkivun hoi­­toon on käytettävissä tehokkaita hoitokeinoja. Syöpäkivun hoito ei yleensä ole vaikeaa.

4. Ovatko rintasyövän hoidot kivuliaita?

Syövän hoidot voivat kyllä aiheuttaa kipuja. Esimerkiksi solunsalpaajahoito voi aiheuttaa ääreishermojen hermovauriokipua. Rintasyöpäleikkaus tekee kipeää siinä missä mikä tahansa muukin leikkaus, ja lisäksi leikkaukseen voi liittyä kainalon alueelta yläraajaan
kulkevan hermon vaurioituminen ja sen aiheuttama hermovauriokipu. Hormonihoidot aiheuttavat joillekin esim. nivelsärkyjä. Suurinta osaa näistä kivuista voidaan hallita yksinkertaisella ja säännöllisellä lääkehoidolla. Esimerkiksi rintaleikkauksen yhteydessä esiintyvää kipua hoidetaan kuten mitä tahansa leikkauskipua. Säännöllisesti annosteltu ja riittävä kipua ehkäisevä lääkitys on olennainen osa syövän hoitoa. Lisäksi rinta­syöpäleikkauksen ja imusolmukkeiden poiston jälkeistä raajaturvotusta ja siihen liittyvää kipua voidaan hoitaa mm. lymfahoidolla ja painehihalla.

5. Miten syöpäkipua hoidetaan?

Syövän aiheuttaman kivun hoidossa ensisijainen tavoite on aina kivun syyn poistaminen, jos tämä on mahdollista. Erilaiset syövän hoidot lievittävät syöpäkipuja tuhoamalla syöpäsoluja. Hyvään kivun hoitoon kuuluu potilaan oireiden kokonaisvaltainen arviointi ja hoitaminen. Hyvä käytäntö on esimerkiksi ESAS-oirekyselykaavakkeen (Edmonon symptom assessment scale) säännöllinen käyttäminen syöpäpotilaan seurannassa. Kipulääkityksen rinnalla potilas voi tarvita vaikkapa ummetusta ja pahoinvointia lievittäviä lääkkeitä.
On hyvin tärkeää, että syöpäpotilaan kipua arvioidaan säännöllisesti ja hoito suunnitellaan kivun mekanismin ja voimakkuuden mukaan. Lievään kipuun voi riittää tulehduskipulääke tai parasetamoli. Kivun ollessa koh­talaista tai voimakasta mukaan liitetään opioidia. Jos potilaalla on hermovauriokipua, mukaan liitetään tähän sopiva lääke. Lääkitys koostuu säännöllisesti otettavista lääkkeistä ja lisäksi potilas tarvitsee läpilyöntikipulääkkeen eli nopeavaikutteisen lääkkeen kivun tilapäisiä pahen­­tumisia varten. Luustoetäpesäkkeiden aiheuttamaa kipua voidaan hoitaa tehokkaasti myös sädehoidolla.

6. Voidaanko kipu pitää hallinnassa loppuun asti?

Useimmiten kyllä, siihen on käytettävässä tehokkaita keinoja ja lääkkeitä. Kipulääkityksen annoksia noste­taan tarpeen mukaan ja yhdistetään eri tavoin vaikuttavia kipulääkkeitä. Levinneen syövän aiheuttaman kivun hoito riippuu kivun voimakkuudesta ja syystä. Jos tavanomaiset hoitokeinot eivät riitä niin kipupoliklinikoiden kautta on käytettävissä erilaisia kajo avia hoitomuotoja, ”puudutuksia”. Lääkkeettömät hoitomuodot kuten rentoutuminen, huomi­­on siirtäminen johonkin miel­uisaan asiaan tai tekemiseen pois kivusta kuuluu mukaan syöpäkivun hoitoon missä vaiheessa sairautta tahansa. Muun hoidon rinnalla on erittäin tärkeää huolehtia myös unen ja mielialan tukemisesta.

7. Pelkään, että kivun hoito menee omalla kohdallani pieleen. Mitä voisin tehdä?

Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että potilaan ja hoitavan tahon välillä on luottamuksellinen hoitosuhde ja potilas saa riittävästi tietoa tilanteesta ja käytettävistä hoitokeinoista. Tietoa syöpäkivunhoidosta löytyy yliopistosairaanhoitopiirien yhteisen Terveyskylän Kivunhallintatalosta www.kivunhallintatalo.fi. Sivujen tieto on tarkoitettu syöpäkivusta kärsiville ja heidän läheisilleen.

Valitettavasti joskus kuulen, että kivun hoito ei ole onnistunut. Usein tällöin on kysymys ongelmista tie­­donkulussa tai tietämättömyydestä hoitovaihtoehto­­jen suhteen. Syöpäjärjestöjen ja HYKS Kipuklinikan yhteinen hanke Syöpäkipulinja ohjaa ja neuvoo potilaita, joiden syöpäkipu ei ole syystä tai toisesta hallinnassa. Syöpäkivun hoitoon perehtynyt sairaanhoitaja selvittää potilaan kanssa puhelimisessa
tilannetta ja useimmiten sairaanhoitajan neuvot riittävät helpottamaan tilannetta tai ohjaamaan potilaan ottamaan yhteyttä oikeaan hoitopaikkaan. Tarvittaessa Kipuklinikan lääkäri auttaa potilaan hoidosta vastaavaa lääkäriä.

Syöpäkipulinja

on syöpäkipujen hoitoa tukeva puhelinpalvelu. Syöpäkipulinjan asiantuntijat palvelevat syöpäpotilaita ja heidän läheisiään sekä tekevät tarvittaessa yhteistyötä terveydenhuollon henkilöstön kanssa potilaan kipuongelman ratkaisemiseksi.

Syöpäkipulinja palvelee arkisin klo 9-12 numerossa 050 369 6707.

Syöpäkipulinja toimii  HYKS:n Kipuklinikalla, ja se on toteutettu yhteistyössä Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelun kanssa.

Teksti: Nina Sarell
Julkaistu Rinnakkain-lehdessä 2/2017