Siirry suoraan sisältöön

Rintasyöpäkongressissa

Noora Paatero-Hanni

Noora Paatero-Hanni

Eurooppalainen rintasyöpäkongressi  EBCC12 järjestettiin 2-3.10.2020. Lääketieteelliset kongressit ovat tuttuja. Uutta oli koronatyyliin järjestetty virtuaalinen kongressi; lisäksi ensimmäistä kertaa potilasjärjestön edustajana.  Kongressin ohjelma oli yhtä monipuolinen ja mielenkiintoinen kuin reaalimaailmassakin toteutettuna. Yhteydet pelasivat yllättävän hyvin ja keskusteluissakin innostus ja tempo säilyivät.

Onneksi luentoja oli mahdollista kuunnella myös kongressin jälkeen; sen verran raskasta on keskittyä koneen ääressä pitkään. Sytostaattiaivot kun tuntuvat vielä jonkin verran vaivaavan. Kuuntelin lopulta läpi lähes koko kongressin tarjonnan. Uudet hoitosuuntaukset ja kehitteillä olevat lääkkeet erityisesti levinneen rintasyövän hoidossa kiinnostivat eniten. Vaikka iso osa rintasyövistä pystytään parantamaan, noin 5 % rintasyövistä todetaan suoraan levinneenä ja joka viides hoidetuista rintasyövistä uusiutuu levinneenä myöhempien vuosien aikana. Näin ollen melko suuri joukko naisia saa hoitoa levinneeseen rintasyöpään.

Onkologi Fatima Cardoso Lissabonista puhui levinneen rintasyövän hoidosta. Ennustetta parantavana pidettiin mahdollisimman aikaisin aloitettua hoitoa. Yllättävästi suoraan levinneellä taudilla oli havaittu parempi ennuste kuin uusiutuneella levinneellä rintasyövällä. Aiemmin hoidetussa ja myöhemmin levinneessä syövässä lääkeresistenssi on tavallista. Suoraan levinneessä taudissa saadaan käyttöön heti mahdollisimman tehokkaat lääkkeet ennen lääkeresistenssin kehittymistä.

Yksilöllisen hoidon suunnittelussa suositeltiin otettavan huomioon kasvainkudoksesta tutkittavat hormonireseptorit ja HER2 määritys, PIK3CA hormonipositiivisilla sekä  PDL1  triplanegatiivisilla ja lisäksi  perinnöllisen BRCA geenin kantajuus. Yksilöllisessä hoidon valinnassa huomioidaan luonnollisesti potilaan muut sairaudet, toimintakyky ja aiemmin saadut hoidot vasteineen.

Tärkeänä koettiin kudosnäytteiden ottaminen etäpesäkkeistä tarvittaessa toistettunakin. Syövän muuttuessa saattaa tulla käyttökelpoiseksi sellaisia lääkkeitä mitkä eivät aiemmin ole olleet toimivia. Tulevaisuudessa voi olla mahdollista ottaa näytteitä verenkierrossa kiertävistä syöpäsoluista joskus hankalasti toteutettavissa olevien kudoskoepalojen sijaan.

Giuseppe Curigliano Italiasta puhui levinneen triplanegatiivisen rintasyövän hoidoista. Triplanegatiivisen rintasyöpään luetaan kuuluvaksi monta erilaista rintasyöpätyyppiä hyvän ennusteen taudista  erittäin huonon ennusteen tautiin. BRCA geenimutaation omaaville  suositeltiin PARP-inhibiittoreita sytostaattiin yhdistettynä ja potilailla joiden kasvain on PDL1 positiivinen sytostaattihoitoon liitettävää vasta-ainetta pembrolizumabia. Tutkimuksissa on  tälläkin hetkellä useampia täsmälääkkeitä ja tulevaisuudessa tullaan todennäköisesti käyttämään täsmälääkkeiden ja vasta-aineiden yhdistelmiä kasvaintyypin mukaan.

Levinneen HER2 positiivisen rintasyövän hoitotuloksista puhui professori Nadia Harbeck Saksasta. Nykyään jo standardihoidoksi vakiintuneesta kaksoisvasta-ainehoidosta trastutsumabi + pertutusumabi mihin tahansa taksaanisytostaattiin liitettvnä saadaan merkittävästi pidempi vaste kuin ilman pertutsumabia. Elossaololuku oli n 30% vielä 10 vuoden kohdallakin. Her2- linjaan vaikuttavia lääkkeitä käytetään jarruttamassa taudin etenemistä niin kauan kuin ilman merkittäviä sivuvaikutuksia on mahdollista. Kuinka kauan lääkitystä tulee jatkaa niissä tapauksissa joissa syöpä on saatu näkymättömiin ei ole tutkimustietoa. Ärhäkkäänä pidetty HER2-positiivinen rintasyöpä on näiden täsmälääkkeiden avulla saatu parhaimman ennusteen syöväksi levinneistä rintasyövistä. Tälläkin hetkellä hoitoon on kehitteillä useita eri lääkkeitä.  Yhdysvalloissa myyntiluvan ovat jo saaneet tucatinibi, trastuzumabi-deruxtecan ja neratinibi. Lisäksi on kehitteillä useita muita lääkeaineita.

Alessandra Gennari Italiasta puhui hormonipositiivisen ja her2- negatiivisen rintasyövän hoidosta. Muutama vuosi sitten standardihoidoksi on tullut  CDK4/6 inhibiittorit kuten palbosiklibi. Käytettävissä on kolme eri lääkettä joiden tehot ovat yhtäläiset mutta haittaprofiilit eroavat hieman toisistaan. Hiljattain on Yhdysvalloissa hyväksytty myös albosiklibi toisen linjan hoitoon. Ensilinjan hoidossa hormoniterapiaan yhdistettynä näillä lääkkeillä saatetaan saada siirrettyä sytostaattien aloitustarvetta jopa parilla vuodella. Useampia eri  tavoin vaikuttavia täsmähoitoja on tutkimusvaiheessa.

Münchenin yliopiston syöpäkeskuksessa tutkimusryhmä on tutkinut levinnyttä rintasyöpää sairastavia potilaita, joilla on taustalla jo useampia hoitoja. Potilailta tutkittiin syöpäkasvaimen geenipaneeleilla kasvaimen geenimutaatioita joihin olisi mahdollista käyttää tunnettuja täsmähoitoja. 20 %:lta tutkittavista ei löytynyt mutaatioita. Tutkituista potilaista noin kolmannekselle annettiin hoitoehdotus, mutta suositeltu lääkehoito pystyttiin toteuttamaan vain reilulla 10 %:lla tutkituista potilaista. Vain pieni osa potilaista siis hyötyi laajasta geeni- tai molekyylitutkimuksesta, mutta tämä ryhmä sai merkittävää hyötyä hoitomuutoksesta.  

Liikunnan hyödyistä on aiemmin ollut tutkimusta lähinnä syövän ennaltaehkäisyyn ja hyödyistä syöpähoitojen aikana. Liikunnalla on saatavissa hyötyä monella tavalla. Fyysisesti hyväkuntoinen kestää hoitoja paremmin ja saattaa saada sivuvaikutuksia vähemmän .Muun muassa uupumusta on liikkuvilla potilailla vähemmän. Liikunta helpottaa mielialaoireita. Aerobinen liikunta vaikuttaa sekä masennusta että ahdistusta vähentävästi. Aeorobisen ja lihaskuntoliikunnan yhdistelmä vähentää edellä mainittujen oireita, mutta myös uupumusta ja parantaa elämänlaatua. Suositeltavaa on harrastaa aerobista liikuntaa 3×30 min/ vko ja lihaskuntoa 2×30 min/vko kohtuullisen rasittavalla teholla. 2019 aloitetussa monikeskustutkimuksessa tutkitaan nyt myös liikunnan vaikutuksia levinnyttä rintasyöpää sairastavien osalta.

Yhteenvetona on ilahduttavaa havaita että meillä täällä Suomessa rintasyövän hoitoa toteutetaan uusimpien hoitosuositusten ja linjojen mukaisesti. Toivoa luo syöpälääkekehityksen monet uudet kehityslinjat ja meneillään olevat tutkimukset kaikkiin eri syöpätyyppeihin. Useampi lääke on jo saanut myyntiluvan Yhdysvalloissa ja tämän jälkeen niiden saaminen myös eurooppalaisten potilaiden hoitoon ei ole yleensä kaukana. Lisäksi useat lääkkeet ovat jo viimeisessä faasi 3 vaiheessa ennen myyntiluvan hakemista. Osaan lääketutkimuksia otetaan mukaan myös potilaita, joilla on levinneeseen tautiin käytetty useampia hoitoja. Tämä tuo tärkeää tietoa.

Kokonaisuutena kongressi oli mielenkiintoinen ja hyvin toteutettu. Tulevaisuudessa koen että virtuaaliseen kongressiin osallistumisen kynnys on madaltunut. Toivon  kuitenkin kuten varmasti moni muukin osallistuja että maailma joskus palaa sellaiseen muottiin että livetapaamiset ja koulutukset ovat jälleen mahdollisia. Kyllä live ihmiskontakteissa vaan on sitä jotain!