Siirry suoraan sisältöön

Fimean verkkosivuille kerätty yhteen tieto lääketutkimuksista

Kirjoittaja ja asiantuntija:
Kaisa Sunela, jaostopäällikkö, ylilääkäri
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Fimean verkkosivuille on nyt koottu yhteen tieto suomalaisista rekrytoivista kliinisistä lääketutkimuksista. Löydät ne heti etusivulta www.fimea.fi, kohdasta ”Kansalaisille” tai suoraan https://fimea.fi/valvonta/kliiniset_laaketutkimukset/rekrytoivat-tutkimukset.

Kliiniset lääketutkimukset ovat tärkeitä lääketieteen kehittymiselle. Jotta uusia tutkimuksia saadaan Suomeen, tulee Suomen tutkimusmaine olla hyvä. Käytännössä tämä saavutetaan hyvin rekrytoivilla ja tehdyillä tutkimuksilla.

Useat tahot ovat toivoneet yhtä verkkosivua, josta löytyisi tieto Suomessa auki olevista lääketutkimuksista. Fimea tarttui tähän haasteeseen lääketutkimuksia valvovana viranomaisena, mutta myös tahona, jolle uusien tutkimusten saaminen Suomeen on tärkeää. Aiemmin tutkimuksista on saanut tietoa hoitavalta lääkäriltä tai kunkin sairaalan verkkosivuilta, mutta tieto oli hajallaan ja ei siis kaikkien saatavilla samanarvoisesti.

Loppusyksystä 2023 lähetettiin kaikille kliinisen lääketutkimusten yhteyshenkilöille tieto ja toive koota kyselylomakkeelle lyhyesti ja ymmärrettävästi tutkimuksen perustiedot. Osalle saatiin viesti vasta toisella kierroksella uusien yhteystietojen metsästyksen jälkeen. Verkkosivulle toivottuja tietoja mietittiin edeltävästi yhdessä potilasjärjestöjen edustajien kanssa. Tutkimuksen otsikon ja vastaavan lääkärin nimen lisäksi verkkosivulle toivotaan tietoa tutkittavista ikäryhmistä, diagnoosista (tai terveiden vapaaehtoisten rekrytoinnista) sekä lyhyt tiivistelmä, jossa kerrotaan tutkimuksen tarkoituksesta, vertailuhaarasta, sisäänotto- ja poissulkukriteereistä sekä tärkeimmistä mahdollisista haittavaikutuksista. Tärkeitä ovat myös yhteydenottotiedot, joihin kiinnostunut mahdollinen osallistuja voi ottaa yhteyttä. Koska tiedot ovat kompaktisti, tarkempi arvio ja lopullinen päätös tutkimukseen soveltuvuudesta voidaan tehdä vasta tutkimuspaikassa.

Sivusto on jaoteltu diagnoosin mukaan, ensin ylätason diagnoosilla, esimerkiksi suolistosairaudet, jonka alla löytyy tarkemmin johonkin tiettyyn sairauteen auki olevat tutkimukset (esimerkkinä Crohnin tauti). Mikäli tutkimus tehdään useammassa indikaatiossa tai ylätason diagnoosissa (esimerkkinä lasten syövät, jotka löytyvät sekä lasten sairauksista että syövistä), tutkimus löytyy näistä molemmista.

Kun tutkimukseen tulee näihin tietoihin vaikuttavia muutoksia, tutkimus lopettaa rekrytoinnin tai uusi tutkimus, joka haluaa tietonsa verkkosivuille, alkaa, niin sivustoa päivitetään vastaavasti. Päivitys tehdään kerran kuukaudessa, joten aivan tuoreet muutokset eivät siellä välttämättä näy.

Sivusto vastaavasti täydentyy, kun lisävastauksia saadaan tutkimusten yhteyshenkilöiltä. Fimea toimii tutkimusten suhteen tiedotuskanavana, eli tarkemmat kyselyt tutkimuksesta pyydetään laittamaan ilman välikäsiä sivustolla oleviin tutkimuspaikkoihin.

Lue lisää:

Rekrytoivien kliinisten lääketutkimusten sivusto: https://fimea.fi/valvonta/kliiniset_laaketutkimukset/rekrytoivat-tutkimukset