Siirry suoraan sisältöön

Palkitsimme rintasyövän ammattilaisia ja vapaaehtoisia

Rintasyöpäyhdistys palkitsi 15-vuotisjuhlassaan 7.3.2020 yleisurhoollisuusmitalein henkilöitä, jotka ovat kulkeneet yhdistyksen ja rintasyöpään sairastuneiden rinnalla tehden pitkäjänteisesti työtä yhteisten tavoitteidemme eteen ja edistäen rintasyöpätietoutta ja tukea sairastuneille. Palkittujen joukossa on sekä terveydenhuollon ammattilaisia että vapaaehtoistoimijoitamme. Lämpimät onnittelut kaikille palkituille!

Lue kuvan alta lisää tunnustuksen saajista.

Palkitut

Tunnustuksia olivat juhlassa henkilökohtaisesti vastaanottamassa Mussu Johansson, Hannele Salovaara, Minna Tanner ja Heidi Vekkeli.

Juhlavuoden tunnustukset rintasyöpään sairastuneiden hyväksi tehdystä työstä

Palkitut perusteluineen

Yhdistyksen toiminnan alkuajoista Mussu Johansson on ollut aktiivisessa roolissa rintasyöpään sairastuneiden asioiden edistämisessä, myös vahvana vertaistukijana toimien. Hän on tehnyt pyyteettömästi töitä sairastuneiden hyväksi eikä ole suuresta työmäärästä huolimatta nostanut itseään esiin, vaan huolehtinut siitä, että potilaan ääni pysyy tärkeimpänä. Hänen työskentelyään on kuvattu esimerkilliseksi, rehelliseksi, rohkeaksi, helposti lähestyttäväksi ja tasavertaiseksi. Mussu on ollut tuki ja turva yhdistyksen vertaistukijoille ja ohjannut, neuvonut, innostanut muita vertaistukijoita.  Ihana valloittava persoona, jota on helppo lähestyä. Idearikas henkilö, jolla iso sydän.

Pia Kaare luotsaa levinnyttä ja uusiutunutta rintasyöpää sairastavien vertaistukiryhmää lämmöllä, empaattisesti ja hyväksyvästi. Hänen elämänkokemuksensa ja ammatillisen osaamisensa tuoman kokemuksen myötä myös pariskunnat ja perheet saivat kokea turvallisen perheleirin viime kesänä. Hänellä on harvinainen taito ja kyky kuulla ja kuunnella ja olla läsnä kohtaamisissa. Jokaiselle löytyy tilaa ja arvostusta, joka jää vaikuttamaan Kaaren kohtaamiin ihmisiin toivona, levollisuutena ja tunteena, että sairaudesta huolimatta on lupa elää ja tavoitella hyvää. Kaare luo ympärilleen rauhallisen ilmapiirin, missä vain liikkuukin. Se rakentuu hänen aidosta läsnäolostaan, palvelualttiista lähestymistavastaan toisia ihmisiä kohtaan. Siinä turvallisessa ilmapiirissä on helppo puhua kaikesta siitä, mistä juuri ja vain vertaisilloissa voi vapaasti puhua.

Vertaistukihenkilö Nina ”Ninni” Lappalainen luotsaa Loviisassa vertaistukiryhmää rintasyöpäpotilaille kaksikielisesti. Hän on tehnyt uraauurtavaa työtä yhteistyötahojen kanssa ja saanut mukaan mm Loviisan kaupungin ja sponsoroivia yrityksiä.  Lappalainen järjesti lokakuussa Roosa Nauha-tapahtuman, jolloin Loviisan katuvalaistus muuttui roosaksi ja kadut täyttyivät vaaleanpunaisista ruseteista.  Hän on ollut yhdistyksemme aktiivi vasta muutaman vuoden, mutta on tänä aikana aktiivisesti tuonut yhdistyksemme toimintaa esille niin Loviisassa kuin sen ympäristössä. Ninni on saanut omalla innostuksellaan monet kiinnostumaan vertaistukitoiminnasta. Lappalainen on erinomainen esimerkki siitä, miten voi vaikuttaa omalla alueellaan ja osallistaa monet tahot mukaan.

Heidi Vekkeliä on kiittäminen paneutumisesta ja pyyteettömästä antaumuksesta levinneen rintasyövän vertaistyön ja tietoisuuden levittämisen parissa. Hänet tunnetaan jaksavana, innostavana organisaattorina, joka on samaan aikaan empaattinen ja inhimillinen – huumoria unohtumatta. Heidi on toiminut apuna ja aktiivina aina siellä, missä on tarvittu: toimistolla, vertaisilloissa, virkistystapahtumissa. Hän on tehnyt työtä levinnyttä rintasyöpää sairastavien vertaistukihenkilönä  sekä yhdistyksen ”lymfalähettiläänä”.  Hän tekee vapaaehtoistyötä myös Tunne Rintasi -yhdistyksen kanssa ehkäisevässä syöpätyössä kiertäen opastamassa rintojen omatarkkailua. Vekkeli on kaikkialla. Vekkeliä kuvattiin lauseella: ”Niin itsestään selvä palkittava, että muita ei juuri nyt tule edes mieleeni”.

Hannele Salovaara työskentelee neuvontahoitajana Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksessä, Lahden toimipisteessä. Neuvontahoitajan työn Salovaara on aloittanut vuonna 1990. Hän tekee myös rintaproteesisovituksia ja vastaa alueensa vertaistukitoiminnasta. Työurallaan hän on vastannut huomattavasta määrästä erilaisten avokuntoutuskurssien ja ryhmien toteutumisesta. Ammattikentällä kaikki tuntevat Salovaaran. Työnkuva on hengästyttävä, siihen kuuluu myös ennaltaehkäisevä työ ja varhaistoteamista edistävät toimenpiteet sekä terveyden edistäminen. Hän on ollut Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n hallituksen jäsen jo 30 vuotta. Kun potilas saa ohjaajakseen Salovaaran, tulee hän varmasti autetuksi.

TAYS syöpätautien poliklinikan osastonylilääkärinä toimiva dosentti Minna Tanner on raudanluja ammattilainen, joka tekee kliinistä työtä rintasyöpäpotilaiden parissa ja rintasyöpään liittyvää tutkimusta. Hän on arvostettu kollegana ja asiantuntijana. Häntä on luonnehdittu sanoilla sinnikäs, rohkea, välittävä, aito.  Hän on arvostettu, potilaiden luottamusta nauttiva luottolääkäri, jolla on pitkäaikaisia potilassuhteita. Työssään hän edistää potilaiden hyvää hoitoa ja turvaa tutkimustyöllään tulevaisuutta siten, että uusia lääkevalmisteita saataisiin käyttöön potilaiden hoidossa jo aikaisemmassa vaiheessa. Lisäksi Tanner on ollut tekemässä valtakunnallista rintasyövän hoitosuositusta.

HUS Syöpätautien klinikan onkologi ja osastonylilääkäri Meri Utriainen on jo vuosia hoitanut rintasyöpäpotilaita sydämellään, ihmisenä ihmiselle, ottaen aidosti potilaan mukaan hoidon suunnitteluun. Hän huomioi poikkeuksetta myös potilaiden läheiset ja heidän roolinsa rinnalla kulkijoina. Utriainen on työssään korostanut ihmisen ja perheen, ei vain sairauden, kokonaisvaltaista huomioimista ja hoitamista. Häntä on luonnehdittu sydämelliseksi ja empaattiseksi lääkäriksi ja kiitetty siitä, että hän kertoo sairaudesta suoraan ja rehellisesti. Utriainen on myös edistänyt tutkimustyöllä rintasyöpähoitojen kehittymistä.

Syöpäsairaanhoitaja Maria Vajavaara toiminut Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:ssä jo yli 10 vuotta. Hän on ollut Syöpäsairaanhoitaja-lehden päätoimittaja pitkään ja koostaa aina laadukkaan, asiasisällöltään jäsenille mielenkiintoisen lehden. Maria on pitkän linjan yhdistysaktiivi, ja hänessä korostuvat aiheeseen paneutuminen, asiantuntijuus, ammattilaisuus sekä pyyteettömyys. Merkittävän jäljen Vajavaara jätti osastonhoitajana HUS Syöpäkeskuksessa ja työskenteli palliatiivisen hoidon parissa ennen eläkkeelle jäämistään. Nyt hän toimii rintasyöpätoimijoiden asiantuntijaverkostossa pyyteettömästi, ja innolla. Marian kohdalla toteutuu sekä pitkän linjan yhdistysaktiivius, asiantuntijuus ja ammattilaisuus.

 

Rinnakkain huomiseen -juhlavuosi 2020