Siirry suoraan sisältöön

10 faktaa: Tiesitkö tämän ikääntymisestä ja rintasyövästä?

Suomalaisilla on kolme kertaa enemmän syöpiä kuin 70-luvulla. Suurin syy siihen on se, että ihmiset elävät pidempään: mitä iäkkäämpi väestö, sitä enemmän syöpiä.

 1. Rintasyövän ilmaantuvuus on korkeimmillaan 60 – 64 –vuotiailla. Tämän jälkeen ilmaantuvuus laskee – tässä tosin on huomioitava, että yli 69-vuotiaita ei enää kutsuta valtakunnallisiin seulontoihin. 
 2. Ikääntyneiden naisten rintasyövät ovat useammin hormoneille reagoivia ja solukuvaltaan vähemmän aggressiivisia kuin nuorempien: iäkkäillä rintasyöpä on useammin hyvin (gradus I) tai kohtalaisesti (gradus II) erilaistunut, kun taas nuorilla naisilla esiintyy enemmän huonosti erilaistuneita (gradus III) syöpiä. 
 3. Mitä varhaisemmin syöpä todetaan, sitä todennäköisemmin sen voi parantaa iästä riippumatta leikkauksella ja liitännäishoidolla. Myös sädehoito voidaan yleensä toteuttaa ikääntyneillä tavalliseen tapaan, ja solunsalpaajahoidoista voidaan valita vähemmän sydäntä rasittavia vaihtoehtoja. 
 4. Kalenteri-ikä ei määrää sitä, miten syöpää hoidetaan. Yleisistä hoitosuosituksista poikkeamiseen ei riitä perusteluksi se, että potilas on iäkäs. Jokaisen potilaan yksilöllinen tilanne tulee huomioida hoitojen valinnassa. Kronologista ikää tärkeämpää on se, minkälaisessa kunnossa potilas on ja onko hänellä hoidon komplikaatioriskiä lisääviä vaikeita perussairauksia.  
 5. Monisairas ikääntyvä nainen voi saada aggressiivisista hoidoista enemmän haittaa kuin hyötyä. Hyvin iäkkäillä jo ikään sinänsä liittyy yleistä raihnaisuutta ja elinten toiminnan heikentymistä, minkä vuoksi solunsalpaaja- ja sädehoito aiheuttavat enemmän haittoja, ja haitat ovat myös usein vakavampia. Heikkokuntoiselle ikääntyneelle jo rintasyövän leikkaushoito voi olla liian raskas.  
 6. Hyväkuntoisille iäkkäille voidaan antaa periaatteessa samanlaisia hoitoja kuin nuoremmillekin – heidän voi olettaa kestävän rankkojakin syöpähoitoja ja myös hyötyvän niistä tavanomaiseen tapaan. Hoidot suunnitellaan yksilöllisesti syövän biologisen alatyypin mukaan ja potilaan yleiskunto, mahdolliset perussairaudet ja toiveet huomioiden. Varhaisvaiheen rintasyövässä hoidon tavoite on paraneminen ja levinneessä taudissa syövän etenemisen jarruttaminen, kuten nuoremmillakin potilailla. 
 7. Pelkkä hormonihoitokin voi antaa tuloksia. Hormoneille reagoivissa syövissä hyvään hoitotulokseen voi päästä jopa ilman leikkausta, pelkällä hormonihoidolla. Tätä hoitomuotoa käytetään erityisesti iäkkäillä ja yleistilaltaan heikoilla ikääntyneillä, joille leikkaushoito voisi olla liian kuormittava. Hormonihoitoja voidaan käyttää lähes aina, koska niihin liittyy vain harvoin vakavia haittoja. 
 8. Iäkäs potilas palautuu hoidoista hitaammin. Jo pelkkä vuodelepo voi heikentää ikäihmisen toimintakyvyn pysyvästi jo muutamassa viikossa niin, että potilas ei enää selviydy arjestaan ilman apua. 
 9. Jos syöpä on parantumaton, hoitoja suunnitellessa korostuu elämänlaadun ylläpitäminen, ja hyötyjä on punnittava huolellisesti suhteessa haittoihin. 
 10. Läheisiä tarvitaan tueksi. Kun ikääntyvälle toteutetaan pitkään kestävä hoito, läheisten tuki ja huolenpito oratkaisevan tärkeä hoidon mahdollistaja. 

Artikkelin asiantuntija: syöpätautien erikoislääkäri HUS Syöpäkeskuksesta ja Syöpäjärjestöjen asiantuntijalääkäri Leena Vehmanen 

Muut lähteet: 

 • Karihtala, P. & Puistola, U. (2015). Syöpä iäkkäällä naisella. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 131(16):1507-12. 
 • Suomen Rintasyöpäryhmä ry (2019). Rintasyövän valtakunnallinen diagnostiikka- ja hoitosuositus. Saatavana: https://rintasyoparyhma.yhdistysavain.fi/hoitosuositus/ 
 • Hietanen, P. (2006). Iäkkään rintasyöpäpotilaan hoito suunniteltava ilman ikärasismia. Lääkärilehti 34, 3313-33114. 

Teksti: Nina Sarell
Rinnakkain 4/2020