Siirry suoraan sisältöön

Rintasyövän hoidon moninaiset polut 

Rintasyöpäpotilaan hoitopolut eivät ole kaikkialla samanlaiset. Miten rintasyöpäpotilaan matka etenee diagnoosista hoitoihin eri puolella Suomea? Tutustuimme eri sairaanhoitopiirien verkkosivuihin ja otimme selvää, minkälaista tietoa verkossa on saatavilla rintasyövän hoidon etenemisestä.

Tutkimusmatka toi eteen yllätyksiä. Kävi ilmi, että hoitopoluissa on yllättävän paljon alueellisia eroja. Myöskään tietoa ei ole saatavilla yhtä paljon, vaan osa sairaanhoitopiireistä on selvästi panostanut tiedon jakamiseen verkkosivujen kautta, kun taas osalla ei ole verkossa käytännössä minkäänlaista tietoa rintasyöpäpotilaan hoidon etenemisestä. Se, miten hoito on järjestetty tai miten siitä on saatavilla tietoa, ei toki kerro vielä mitään varsinaisen hoidon laadusta, mutta potilaan tiedon tarpeen tyydyttäminen riittävällä informaatiolla ja hoitoketjujen näkyväksi tekemisellä on tärkeä ja ison kiitoksen arvoinen teko. Mutta mitä sairaanhoitopiirit kertoivat hoitoketjuistaan rintasyöpäpotilaille ja heidän läheisilleenPoimimme muutamia mielenkiintoisia huomioita. 

KESKI-SUOMI – sujuvuutta ostopalveluilla 

 Pitkänkin polun voi näköjään mahduttaa myös pähkinänkuoreen. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin verkkosivujen tarjoamat tiedot rintasyöpäpotilaalle ovat hyvin pelkistetyt ja tiiviit. Sivustolta selviää olennaisin ja se on tarjoiltu selkein sanankääntein. Jos tiedon tarve on suuri, niukka ilmaisu voi toisaalta jättää ilmaan myös kysymyksiä.  

Näin hoitopolku etenee 

DIAGNOOSI: Monissa sairaanhoitopiireissä rintasyövän hoitopolkuun on pyritty tuomaan virtaviivaisuutta ja vauhtia toimintoja ulkoistamalla. Näin on myös Keski-Suomessa. KSSHP:n sivustolla kerrotaan, että rintasyöpää epäilevän tie etenee omasta terveyskeskuksesta Terveystaloon mammografiaan tai ultraääneen – ja vaihtoehtoisesti yksityisen puolen palveluihin ajan voi toki varata myös ilman lähetettä. Terveystalossa lääkäri kuitenkin arvioi aina erikseen ultraäänitutkimuksen tai näytteenoton tarpeellisuuden. 

LEIKKAUS: Terveystalossa varmistunut syöpädiagnoosi poikii sähköisen lähetteen Keski-Suomen keskussairaalaan. Potilasohjeen mukaan Keski-Suomessa ei kokoonnuta pohtimaan potilaiden hoitosuunnitelmia suuriin miitinkeihin, vaan kirurgi tekee itse lähetteen perusteella alustavan tutkimus- ja hoitosuunnitelman, joka käydään läpi poliklinikkakäynnillä. Samana päivänä sairastunut tapaa myös hoitajan, joka antaa tutkimusajat, leikkausohjeet ja leikkausajan. Jo leikkauspäätöksen yhteydessä tehdään myös alustava suunnitelma kotiutuksesta: tarjolla on kotiutus samana päivänä heräämöseurannan jälkeen, kotiutus seuraavana aamuna tai kotiutus operatiivisen osaston kautta. 

JÄLKITARKASTUS: Jälkitarkastus tehdään kahden viikon kuluttua leikkauksesta. Tarkastuksen tekee asiantuntijahoitaja, joka tarkastaa haavojen paranemisen, poistaa tarvittaessa dreenejä, tikkejä ja hakasia, ja arvioi, onko kudosnesteen poistamisen tarvetta. Jaksamis- ja toipumisasioistakin keskustellaan. 

JATKOHOITO: Syöpälääkärin vastaanotolla syöpätautien poliklinikalla tavataan syöpälääkäri ja sairaanhoitaja. KSSHP:n verkkosivu kertoo ensikäynnistä hyvin lyhyesti, ja hoitosuunnitelman laatijoista ei ole tarkempaa mainintaa – on mainittu ainoastaan se, että suunnitelma on yksilöllinen, ja ensimmäinen hoitoaika saadaan ensikäynnin yhteydessä. Syöpälääkärin vastaanotolle tultaessa lääkäri on tehnyt reseptit lääkkeistä, ja potilaan tehtävä on hakea ne apteekista. Sairaanhoitaja antaa lääkehoidon ohjauksen, ohjaa hoitoon liittyvät esilääkitykset ja kertoo lääkkeiden sivuvaikutuksista. 

KONTROLLIT: Vuoden päästä leikkauksesta potilaalle varataan syöpäpolille yksi kontrollikäynti. KSSHP:n verkkosivun mukaan käynnin tarkoituksena on arvioida hoitojen jälkeisiä haittavaikutuksia. Ellei uusia oireita tai löydöksiä ilmene kontrollien välissä, seuraavat kontrollit koittavat kaksi, kolme ja viisi vuotta leikkauksen jälkeen. Viiden vuoden hormonihoidon saajilta otetaan verikokeet kolmen kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta, ja tulosten tultua potilas ja hoitaja arvioivat yhdessä hormonihoitojen sopivuutta. 

KESKI-SUOMI, KSSHP hoitopolku

VARSINAIS-SUOMI – kokonaisvaltaisuus ilahduttaa 

 Tyksin verkkosivuilla avautuva hoitopolku on ilo silmälle. Verkkomateriaali on rintasyöpäpotilaalle hyvin käyttäjäystävällinen. Hoitopolkua kuvaa hieno ja selkeä kaavio, ja polussa huomioidaan erikseen rintasyöpäpotilaalle annettava tuki, potilaan hyvinvointi ja kuntoutuminen, hoitoon pääsy sekä muut rintasyövän hoitopolut. Henkisen tuen huomioiminen ja esiin tuominen on ilahduttava yksityiskohta. 

Näin hoitopolku etenee 

DIAGNOOSI: Tyksissä rintasyövän toteamisen kerrotaan perustuvan kolmoisdiagnostiikkaan. Diagnostiikan kolme kivijalkaa ovat lääkärin tunnustellen ja tarkastellen tekemä tutkimus, kuvantamistutkimukset eli mammografia ja ultraääni, sekä paksuneulanäyte. Nämä tutkimukset tehdään terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa tai yksityisellä lääkäriasemalla. Tyks kertoo, että tästä lähete ohjataan kiireellisenä Tyksin plastiikka- ja yleiskirurgian poliklinikalle, mutta sivustolta ei selviä, toimitaanko samoin myös tapauksissa, joissa paksuneulanäyte ei vahvista syöpäepäilyä. Hoitoonpääsyajat ovat julkisia ja löytyvät VSSHP:n verkkosivuilta. 

LEIKKAUS: Lähetteen saavuttua sairaalaan lääkäri tekee alustavan hoitosuunnitelman ja tilaa tarvittavat lisätutkimukset. Rintahoitaja soittaa puhelimitse potilaalle kutsun kirurgin vastaanotolle, ja puhelimessa käydään jo läpi myös alustava hoitosuunnitelma. Ensimmäinen käyntiaika poliklinikalle on noin kahden tai kolmen viikon kuluessa puhelusta. Ensikäynnillä tavataan kirurgi ja sairaanhoitaja ja keskustellaan leikkauksesta ja hoitosuunnitelmasta. Vastaanotolle voi tuoda mukaan jonkun läheisen henkilön ”toiseksi korvapariksi”, jotta stressaavassa ja pelottavassa uudessa tilanteessa saatu tieto tallentuisi paremmin. Verkkosivulla muistutetaan erikseen myös siitä, että tässä vaiheessa potilaalle ja perheelle voidaan järjestää erilaisia tukipalveluita selviytymisen tueksi. Hoitaja soittaa ennen leikkausta vielä varmistuspuhelun ja ohjaa potilasta leikkaukseen valmistautumisessa. Leikkauksesta kotiudutaan joko samana tai seuraavana päivänä. 

JATKOHOITO: Syöpähoidoista ja niiden suunnittelusta ja etenemisestä annetaan verkkosivulla tietoa hyvin niukasti. Se kuitenkin on mainittu, että yksilöllisen hoitopolun mukaiset hoidot voidaan aloittaa leikkaushaavojen parannuttua yleensä noin 4-6 viikon kuluttua. 

KONTROLLIT: Tyksistä kerrotaan, että hoidon jälkeen toipumista ja vointia seurataan syöpäpoliklinikalla muutaman vuoden ajan. Seurantakäynneillä tehdään säännölliset mammografiatutkimukset ja seurataan esimerkiksi hormonaalisten hoitojen vaikutuksia ja mahdollisia hoitojen jälkihaittoja. 

VARSINAIS-SUOMI, TYKS hoitopolku 

HUS – isointa Pohjoismaissa 

 HUSin alueella rintasyöpäleikkaukset ovat keskittyneet ensisijaisesti Rintarauhaskirurgian yksikköön, joka on Pohjoismaiden suurin. HUSin rintasyöpäpotilaan hoitopolkukuvaus julkaistiin naistenpäivänä vuonna 2014. Verkosta löytyvä tietopaketti on erinomaisen selkeä ja hyvin kokonaisvaltainen: tietoa löytyy myös muun muassa Syöpäkeskuksen psykososiaalisesta tuesta, eri potilasjärjestöistä, vertaistuesta ja apuvälineistä. Polulla edetään klikkailemalla kuvakkeita, ja halutessaan voi päästä käsiksi yhä yksityiskohtaisempaan tietoon tai selata hoitojen etenemistä pääpiirteittäin. 

Näin hoitopolku etenee 

DIAGNOOSI: Hyks haluaa varmistaa oireiltaan rintasyöpään viittaavat ja epäselvät mammografia- ja ultraäänilöydökset rintarauhaskirurgian yksikössä, vaikka diagnoosi ei vahvistuisikaan vielä paksuneulanäytteessä. Kun lähete saapuu rintarauhaskirurgian yksikköön, ylilääkäri tai hänen nimeämänsä erikoislääkäri antaa saamiensa tietojen perusteella toimintaohjeet. Päivän tai kahden kuluttua lähetteen saapumisesta potilaalle soittaa rintasyöpähoitaja, joka antaa ensimmäisen poliklinikka-ajan ja kertoo mahdolliset tarvittavat lisätutkimukset. Samalla kerrotaan jo alustavasti suunniteltu leikkausaika ja annetaan muuta tarpeellista informaatiota.  

HOITOON VALMISTAUTUMINEN: Leikkausta ennen käydään poliklinikalla. Potilas tapaa käynnillä rintasyöpähoitajan, kirurgin sekä mahdollisesti vielä anestesialääkärin. Kirurgi tutkii rinnat. Myös Hyksistä luvataan, että potilaan toiveet otetaan huomioon käynnillä laadittavassa leikkaussuunnitelmassa. Rintasyöpähoitajan kanssa käydään läpi vielä leikkaukseen liittyvät asiat ja puhutaan rintasyövän mahdollisista jatkohoidoista. Hyksin sivulla kerrotaan, että rintasyöpähoitajan kanssa voidaan pohtia yhdessä myös sitä, minkälainen vaikutus sairastumisella on elämään ja arkeen – työhön, toimeentuloon, perheeseen, harrastuksiin ja muihin elämänalueisiin. Myös läheisen mukaan ottamista vastaanotolle suositellaan lämpimästi. Ensikäynnin päätteeksi käydään vielä anestesialääkärin tai sairaanhoitajan juttusilla selvittämässä yleisanestesiaan liittyvät esitiedot ja lisätutkimusten tarve.

LEIKKAUS: Leikkausta edeltävänä päivänä on käyty Meilahden sairaalassa vartijasolmuketutkimukseen liittyvässä imusolmukekuvauksessa. HUSin alueella leikkauksia tehdään rintarauhaskirurgian yksikön lisäksi jonkin verran myös Hyvinkään sairaalassa. Sairaalaan tullaan leikkauspäivänä, ja rinnan säästävän leikkauksen jälkeen kotiudutaan yleensä samana päivänä. Kokorinnan poiston jälkeen sairaalassa ollaan tavallisesti yksi yö. Jälkitarkastus on kahden viikon päästä leikkauksesta. Tällöin potilaan voinnin ja toipumisen tarkistaa kirurgi. Toipumisen tukena toimii myös arkiaamuisin punktio- ja haavapoliklinikka, jonne voi ottaa yhteyttä, mikäli haavojen kanssa tulee ongelmia.

JATKOHOITO: Jatkohoito suunnitellaan moniammatillisessa kokouksessa, johon osallistuvat kirurgit, syöpälääkäri, rintasyöpähoitaja, röntgenlääkäri ja patologi. Kokouksessa arvioidaan, oliko toteutettu leikkaus riittävä ja tehdään alustava suunnitelma liitännäishoidoista. Potilasta tiedotetaan leikkauksen riittävyydestä, patologian tutkimustuloksista ja alustavasta liitännäishoitosuosituksesta kokouksen jälkeen. Parin viikon sisällä jälkitarkastuksesta on syöpälääkärin vastaanotto, jossa käydään läpi hoitosuunnitelmaa.  

Hyksissä potilaat, jotka saavat solunsalpaajahoitoa, mutta eivät lainkaan sädehoitoa, menevät Syöpätautien klinikan lääkehoito-osastolle. Jos jatkohoidoksi on suunniteltu joko sädehoito tai sädehoidon ja hormonihoidon yhdistelmä, osoite on sädehoito-osasto. Hyksissä rintasyöpäpotilaan hoito alkaa noin kuukauden kuluttua leikkauksesta. Hyks noudattaa tässä asiassa esimerkillisen läpinäkyvää linjaa ja julkaisee säännöllisesti rintasyöpäpotilaiden keskimääräiset hoitoonpääsyajat Syöpätautien kotisivuilla.  

KONTROLLIT: Syöpätautien klinikka järjestää rintasyöpähoitoa saaville potilaille joka toinen torstai maksuttomia infotilaisuuksia. Tilaisuuksissa käydään läpi rintasyövän hoitojakson päättymiseen sekä rintasyövän seurantaan siirtymiseen liittyviä asioita. Hyksistä kerrotaan, että seurantaa Syöpätautien klinikalla jatketaan hoitojen jälkeen 5-10 vuotta, yksilölliset tarpeet huomioiden. Myös Hyks käyttää mobiilipalvelu Noonaa jälkiseurannassa, ja muutoksista tai oireista huolestunut voi soittaa seurannassa olevia potilaita palvelevaan oirepuhelimeen. 

HUS hoitopolku

PIRKANMAA – hiottua ketjutusta ja hengitystahdistusta 

 Jos on tarvetta tiedolle, niin täältä sitä saa. Taysin verkkosivut tarjoavat tiedonjanoiselle kunnioitusta herättävän määrän hengästyttäviä matriiseja ja prosessikaavioita, joiden tarkoitus on ohjata paitsi potilasta, myös hoitavaa lääkäriä. Taysin tiedottaminen on hyvin läpinäkyvää ja avointa. Tietoa rintasyöpäpotilaan hoidosta on saatavilla paljon, ehkä vähän liikaakin – mutta tässä lajissa liikaa on aina parempi kuin liian vähän. 

Taysin hoidon järjestelyt perustuvat asiakkuuspolkuihin. Asiakkuuksia on neljä: omatoimi-, yhteistyö-, yhteisö- tai verkostoasiakkuus.  Rintasyöpään sairastuneen ja hänen läheistensä voimavarat ja sairauden vaikeusaste määrittävät, minkä neljästä eri asiakkuudesta hän saa. Jos esimerkiksi potilaan ja läheisten voimavarat ovat hyvät, mutta taudin hoito haasteellista ja monitahoista, kyseessä on yhteistyöasiakas. Päinvastaisessa tilanteessa, jossa hoidon toteutus on selkeä mutta potilaan ja omaisten voimavarat heikot, valitaan yhteisöasiakkuus, jossa painopiste on voimavarojen tukemisessa. 

Näin hoitopolku etenee 

DIAGNOOSI: Taysin alueella terveyskeskuslääkäri, työterveyslääkäri tai yksityislääkäri lähettää potilaan Taysiin, kun mammografiassa tai ultraäänitutkimuksessa on saatu epäilyttävä löydös. Tays varmistaa diagnoosin, vaikka neulanäytteen tulos ei vahvistaisi rintasyöpäepäilyä. Uudet lähetteet käsitellään moniammatillisessa rintasyöpämeetingissä, johon osallistuu syöpätautien erikoislääkäri, kirurgi, plastiikkakirurgi, patologi ja radiologi. Samassa kokouksessa jokaiselle uudelle potilaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuositus. 

Tämän jälkeen potilas tapaa poliklinikkakäynnillä kirurgin ja sairaanhoitajan. Leikkaussuunnitelma perustuu hoitosuositukseen, mutta myös potilaan omat toiveet luvataan huomioida. Hoitajan kanssa käydään läpi leikkaukseen liittyvät käytännön asiat. 

LEIKKAUS: Taysissa rintakasvainten leikkaukset tehdään yleensä Hatanpään sairaalassa. Tampereella koko rinnan poiston yhteydessä on toisinaan mahdollista tehdä myös plastiikkakirurginen leikkaus ja rakentaa uusi rinta saman tien, jolloin leikkaus tapahtuu Tays Keskussairaalassa. Rintasyöpäleikkaus voidaan tehdä päiväkirurgisesti, jos potilaalla on kotimatkaa varten saattaja ja yön ajaksi seuralainen. Jos kotiutus ei onnistu, sairaalaan jäädään pääsääntöisesti yhdeksi yöksi. Voimat ja vointi kuitenkin määrittävät sairaalajakson pituuden, Taysin verkkosivu lupaa. 

JATKOHOITO: Liitännäishoitosuositus tehdään moniammatillisessa hoitokokouksessa, ja Tays syöpätautien poliklinikalle varataan syöpälääkärin vastaanotto noin kuukauden päästä leikkauksesta. Syöpälääkäri päättää yhdessä potilaan kanssa, mitä liitännäishoitoja lähdetään toteuttamaan, ja tämän jälkeen hoitojen seuraukset ja vaikutukset käydään vielä läpi hoitajan kanssa. Taysista kerrotaan vielä, että sairaalassa tehdään jatkuvasti lääketieteellisiä tutkimuksia, ja toisinaan tutkimukseen sopivalta potilaalta saatetaan kysyä halukkuutta ryhtyä tutkimuspotilaaksi. Tämä on kuitenkin täysin vapaaehtoista. Itse liitännäishoidot toteutetaan keskussairaalan syövänhoidon yksiköissä. 

TAYS on Suomessa DIBH-tekniikan edelläkävijä. Hengitystahdistuksessa toteutettavan vasemman rinnan sädehoidon tarkoitus on suojata sydäntä sädehoidon aikana, mikä vähentää sädehoidon sydämeen kohdistuvia sivuvaikutuksia ja vähentää keuhkojen sädehoitoannosta. 

KONTROLLIT: Rintasyövän sairastaneita yleensä 5 vuoden ajan, mutta kaikkia seurantoja ei tehdä syöpätautien poliklinikalla. Jos potilas on niin sanotusti hyväennusteinen ja saanut rintasyövän liitännäishoitona ainoastaan sädehoidon, jatkoseuranta ohjataan avoterveydenhuollon puolelle jo 1 vuoden kontrollin kohdalla. Osalla potilaista taas seuranta voi jatkua vielä viiden vuoden jälkeenkin. Kontrollit osuvat noin 1 vuoden, 3 vuoden ja 5 vuoden kohdalla leikkauksesta, mutta seurantakäynneissä voi olla kuukausienkin heittoja. 

Taysilla on käytössään verkkopoliklinikka, joka on sähköinen yhteydenpitoväline sairaalan ja potilaan välillä. Perinteisten puhelinsoittojen sijaan yhteyttä pidetään tietoturvallisesti verkossa. Verkkopoliklinikan mobiilisovelluksella on mahdollista pitää yhteyttä rintasyöpähoitajaan koko rintasyövän hoitopolun ajan. Kyselyihin vastataan virka-aikana.  

PIRKANMAA, TAYSin hoitopolku 

Pienempien sairaanhoitopiirien verkkosivuilta ei rintasyöpäpotilaiden hoitopolkuja löydy. 

Teksti: Nina Sarell
Rinnakkain 1/2020