Siirry suoraan sisältöön

Terveiset Europa Donnan konferenssista

Europa Donna 15th Pan European Conference järjestettiin lokakuussa virtuaalisena. Kuulolla oli 130 osallistujaa Europa Donnan 47 jäsenmaasta. Konferessissa kuulimme niin EU:n syöväntorjuntaohjelmasta, koronapandemian vaikutuksista, psykososiaalisen tuen välttämättömyydestä sekä yksilöllistyvästä rintasyövän hoidosta.

Tilaisuuden avasi EUn terveyden ja elintarviketurvallisuuden komissaari Stella Kyriadikes, joka on myös Europa Donnan entinen puheenjohtaja. Kyriadikes kertoi helmikuussa 2021 lanseeratusta Europe’s Beating Cancer Planista, jonka tavoite on tarjota konkreettisia ratkaisuja syövän ehkäisyyn, varhaiseen havaitsemiseen, diagnoosiin, hoitoon ja elämänlaadun parantamiseen. Hän korosti vaatimusta hoidon yhdenvertaisuudesta kaikissa EU jäsenmaissa sekä maiden sisällä. Koronapandemia toi näkyviin eriarvoisuuden rokotteiden, lääkkeiden ja hoidon saatavuudessa. Kyriadikes sanoi Europa Donnalla olevan ainutlaatuinen rooli potilaiden äänen esiin tuomisessa: ”20 vuotta sitten potilasedustajat eivät olleet neuvottelupöydissä poliittisten päättäjien, lääkäreiden tai tutkijoiden kanssa, ja nyt ovat. Potilaiden puolestapuhujina tiedämme, miten tärkeää on työskennellä yhteistyössä kaikkien kanssa”.

Koronapandemian oppeja

Fatima Cardoso, Champalimaud Clinical Centerin johtaja, Lissabon ja ABC (Advanced Breast Cancer) Global Alliancen puheenjohtaja listasi puheenvuorossaan koronapandemian opetuksia. Tärkeimpänä: Ihmiskunta ei voi keskittyä vain yhden sairauden hoitamiseen kerrallaan. Korona jätti useat muut sairaudet taka-alalle ja esimerkiksi keskeytyneiden syöpäseulontojen hintana tulee olemaan lisääntyneet syöpäkuolemat. Perusterveydenhuollon rooli syöpien varhaisessa havaitsemisessa on kriittinen, mutta etulinjassa on jouduttu keskittymään koronapandemian hoitoon eivätkä edes oireilevat päässeet aina lääkärin vastaanotolle. Iso-Britanniassa tehdyn arvion mukaan rintasyöpädiagnoosien viivästyminen voi lisätä rintasyöpäkuolemia jopa 8-10 % viiden vuoden sisällä diagnoosista.

Cardoson sanoin: ”Where there is a will there’s a way” eli missä on tahtoa, sieltä löytyvät keinot. Koronarokotteen nopea kehittäminen näytti, että maailmanlaajuinen tiedeyhteisö ja viranomaiset saavat aikaan hämmästyttäviä tuloksia tehdessään yhteistyötä. Miksei sama tapahtuisi syövän kohdalla?

Psykososiaalinen tuki on ihmisoikeus!

”Psykososiaalisen tuen syöpään sairastuneelle tulisi olla ihmisoikeus”, totesi Ljiljana Vukota, psykologisen tuen yhdistyksen ”Everything for Her!” johtaja Zagrebista. Ahdistuksen mittaaminen tulisi tehdä rutiininomaisesti, kuten verenpaineen tai pulssin. Psyko-onkologin tulisi aina olla monitieteellisen tiimin ydinjäsenenä.

Noin 30 prosenttia rintasyöpään sairastuneista naisista tarvitsee ammatillista psykososiaalista tukea ja on tärkeää tunnistaa riskiryhmät. Erityisen haavoittuvia ryhmiä ovat nuorena sairastuneet, yksin asuvat, he joilla on syövän lisäksi muita vakavia sairauksia ja heikentynyt toimintakyky tai joilla on jo ennestään masennusta tai ahdistusta sekä he, joiden tukiverkosto on heikko.

Psykososiaalisen tuen hyötyjä ovat parempi sitoutuminen hoitoon ja hoitomotivaation ylläpitäminen, helpompi tilanteeseen sopeutuminen ja sairastumisen hyväksyminen, vaikean masennuksen ennakoiminen ja varhaisemman intervention mahdollisuus sekä sairastuneen parempi elämänlaatu.

Rintasyövän hoidosta yhä yksilöllisempää

Natalija Dedic Plavetic, onkologian osastolta Zagrebin yliopistollisesta keskussairaalasta kuvasi sekä varhaisen rintasyövän että levinneen taudin uusinta hoitoa. Nykyisin voidaan selvittää geeniexpressiomääritystestin avulla etukäteen, onko solunsalpaajahoidosta potilaalle hyötyä. Näin voidaan säästää osa potilaista haittoja aiheuttavalta solunsalpaajahoidolta. Näitä testejä ovat mm. Oncotype DX tai Mammaprint. Toisaalta on löytynyt uusia, tehokkaita lääkkeitä ja lääkeyhdistelmiä levinneisiin rintasyöpiin, esim. BRCA-geenimuunnoksen kantajilla PARP-inhibiittorit kuten olaparibi tai HER2-positiiviseen tautiin tehokas, elinikää pidentävä trastutsumabi-derukstekaani.

Teksti: Anu Niemi
Rinnakkain 4/2021

Europa Donna – The European Breast Cancer Coalition